Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
11.02.2014

Fiskermøte på Myre

Tirsdag 18. februar

Det holdes Fiskermøte på Myre i Vesterålen tirsdag 18. februar klokken 18.30. Møtet holdes ved Myre hotell. Topplederne i både Råfisklaget og Fiskarlaget deltar i møtet.

Fiskermøtet holdes for å orientere om pris- og markeds-situasjonen og det blir gitt god anledning til diskusjon og til å stille spøsmål under møtet.

Fra Norges Råfisklag deltar styreleder Johnny Caspersen og administrerende direktø Trygve Myrvang, mens det er avklart at Norges Fiskarlag blkir representert ved leder Kjell Ingebrigtsen og Steinar Jonassen fra Nordland Fylkes Fiskarlag.

Alle fiskere er velkommen til møtet ved Myre hotell, der det også legges opp til enkel servering i forbindelse med samlingen.