Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
30.10.2019

Fiskeriseminar på Røvik

Om ressurser og utvikling

Generalsekretær i Norges Fiskarlag Jan Skjærvø (bildet) er en av tre foredragsholdere når Nei til EU inviterer til et todagers fiskeriseminar på Røvik 21.-22. mars. Seminaret er åpent for alle interesserte, og med fri overnatting for de som ønsker det.

Det er tre foredragsholdere i seminaret de to aktuelle dagene på Røvik i Nord-Trøndelag.
– Marinbiolog og forfatter Henning Røed.
– Stortingsrepresentant SV og fisker Johnny Ingebrigtsen fra Finnmark
– Generalsekretær i Norges Fiskarlag Jan Skjærvø

Påmelding til seminaret gjøes til: nord-trondelag@neitileu.no eller på mobil: 911 66 557

Nei til EU opplyser at seminaret er åpent for alle interesserte, og med fri overnatting for de som ønsker det. Det er Nord-Trøndelag Nei til EU som er arrangø.

Les hele programmet for arrangementet i vedlagte dokument (under)