Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
27.10.2017

Fiskeripolitisk verksted!

Landsmøtet 1.- 2. nov

– Påmeldingen til Norges Fiskarlags landsmøte bekrefter en status som landets fremste fiskeripolitiske verksted. Vi er også meget godt fornøyd med å ha både fiskeriministeren og Aps leder Jonas Gahr Støre er blant innlederne, sier leder Kjell Ingebrigtsen.

– Det er 69 delegater til Fiskarlagets landsmøte. Dette er de viktigste deltagerne i møtet, sier Kjell Ingebrigtsen.

Det er imidlertid slik at vi gjennom 91 år har vært den viktigste premissleverandør for norsk sjømatnæring. Vi har tradisjon for å samarbeide godt med våre myndigheter og gi konstruktive innspill til våre politikere, og dette skjer blant annet gjennom den arenaen som Landsmøtet er, påpeker Fiskarlagslederen.

Viktig arena

Han sier det er uttrykk for hvor viktig arenaen vurderes å være når det nå er avklart at både fiskeriministeren, sentrale politikere som Jonas Gahr Støre og en rekke andre representanter fra Stortinget og andre politiske nivå deltar i landsmøtet. Blant de drøyt 200 gjestene i møtet er selvfølgelig også representanter for sentral forvaltning, samarbeidende organisasjoner, utenlandske gjester, i tillegg til Fiskarlagets æresmedlemmer, ungdomsrepresentanter, ansatte og representanter for det nyopprettede kvinnenettverket i næringen. Også våre samarbeidspartnere vil være tilstede for å vise nytten av de medlemsavtalene vi tilbyr.

– Summen av dette håper jeg skal bli at vi får et landsmøte og en møteplass som bekrefter at landsmøtet vårt er landets fremste og viktigste fiskeripolitisk verksted, sier Kjell Ingebrigtsen.

Landsmøtetematikken

– I valgkampen var et av de sentrale temaene mulighetene vi har i havrommet. Det er også et hovedtema som landsmøtet skal ta opp disse to dagene i Trondheim. I tillegg skal vår tilrådning for flåtens rammebetingelser og ikke minst strukturen og retningen for Norges Fiskarlags organisasjon fastsettes.

Jonas Gahr Støre (Ap) skal sammen med administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge innlede saken «Rent Hav, vårt fortrinn og felles ansvar».

– Dette er et naturlig og riktig tema i tiden å ta opp på landsmøtet, understreker Kjell Ingebrigtsen.

Fiskeriminister Per Sandberg og Fiskarlagslederen skal begge innlede til den fiskeripolitiske saken «Rammevilkår og samfunnskontrakt for fiskeflåten.».

Generalsekretær Otto Gregussen innleder til debatten rundt Fiskarlagets fremtidige organisasjonsmodell og struktur på dag to.

– Landsmøtet er en stor og sammensatt arena, og jeg håper både delegater og gjester skal finne seg godt til rette og at vi alle opplever å få et godt, konstruktivt og fremtidsrettet Landsmøte, sier Kjell Ingebrigtsen, leder i Norges Fiskarlag.

Sakslisten for møtet ser du her: