07.07.2023

Fiskerinæringas framtid

Fiskarlaget på Arendalsuka

Vår samfunnskontrakt, havvind og vern av havområder står på menyen når Norges Fiskarlag inviterer deg til oss under Arendalsuka, tirsdag 15. august.

Fiskerinæringa er en av Norges viktigste næringer.

Den norske fiskeflåten har i århundrer skapt vekst og verdier, bidratt til bosetting og arbeidsplasser langs hele kysten og vært en stabil leverandør av bærekraftig mat til hele verden. I alle disse årene har næringa spilt på lag med myndighetene og sørget for god forvaltning av vår aller viktigste ressurs: Fisken.

For – uten fisken er det ingen næring. 

Så har det skjedd mye de siste hundre årene. Og det skal skje mye i de hundre neste. Nå skriver vi 2023, og det er på tide å ta debatten om hva fiskerinæringas samfunnskontrakt er i dag, og hva den skal være i morgen. For selv om fiskerinæringa er en av landets viktigste næringer, så har også vi våre utfordringer. Hva er de viktigste utfordringene, og hvordan kan de løses? 

Norge vil trenge mer kraft i årene som kommer. Men hvordan kan vindkraftutbygging leve side om side med fiskeriaktiviteten i norske havområder? Vi er tror at det finnes gode løsninger som ikke går utover fisken og fiskeren. Hvordan sikrer vi god sameksistens, og hva foreslår egentlig næringa selv?

Naturen skal og må bevares. Norge og en rekke andre land har blitt enige om en naturavtale som sier at 30 prosent av havområdene skal bevares. Det mener næringa er helt riktig. Og vi ønsker å ta del i debatten om hvordan dette målet kan nås. For, trenger det å være en konflikt mellom vekst og vern?

Vi gleder oss til å reise viktige spørsmål om fiskerinæringas samfunnskontrakt, hvordan fornybar energi og næringa kan leve side om side, og hvordan behovet for bevaring av natur kan løses, samtidig som næringa kan vokse. 

Spørsmålene skal stilles og diskuteres under Arendalsuka. Sammen med medlemslagene Fiskebåt og Sør-Norges Fiskarlag inviterer Norges Fiskarlag til tre ulike arrangementer tirsdag 15. august:

Kl. 10.15 – 11.15: Fiskeflåten leverer fisk, men leverer den på samfunnskontrakten?

Kl. 11.30 – 12.15: Må fiskeri ofres for å bygge ut vindkraft til havs?

Kl. 12.30 – 13.15: Bevare meg vel – hvordan kan fiskeflåten bidra til å ta vare på havet?

Les mer om hvert arrangement her:

Fiskeflåten leverer fisk, men leverer den på samfunnskontrakten?

Må fiskeri ofres for å bygge ut vindkraft til havs? https://program.arendalsuka.no/event/user-view/21913

Bevare meg vel – hvordan kan fiskeflåten bidra til å ta vare på havet?

Velkommen til No1 Sportsbar i Pollen i Arendal tirsdag 15. august. Vi sees!

Arrangementet vil også bli streamet. Vi legger ut videolenke til arrangementet på formiddagen tirsdag 15. august.

PS! Også onsdag kan du møte oss, da holder vi et felles arrangement sammen med andre aktører i sjømatnæringa.

DA – er det Sjømat Norge, Norges Fiskarlag, Fiskebåt, Norges Råfisklag, Norsk villfisk, Sildelaget og Pelagisk forening som inviterer til arrangementet: «Vil vi egentlig spise mer sjømat?»

Onsdag 16/8 2023 15:45 – 18:45, også det i No1 Sportsbar i Pollen i Arendal