28.05.2024

Fiskerienes dag 2024

Utgårdskilen 7. juni

Du er invitert til en rikholdig meny når vi 7. juni arrangerer Fiskerienes dag i Utgårdskilen på Hvaler. Vi – er Fiskarlaget, Egersund Trål og Fjordfisk.

Fiskerienes dag er en årlig markering av fiskerinæringen i Hvaler kommune og områdene i og rundt Oslofjorden. Det blir foredrag og stands i og utenfor lokalene til Egersund Trål, og utover dagen blir det også musikalske innslag og god mat fra havet.

Utgårdskilen er Østlandets største fiskevær. Drøyt 20 fiskefartøy har hjemmehavn her og sammen med fiskemottaket Fjordfisk og bøteriet til Egersund Trål dannes grunnlaget for helårlig aktivitet og arbeidsplasser i fiskeriene.

Den lokale flåten fisker i ytre Oslofjord og indre Skagerrak, og sikrer kortreiste og jevnlige leveranser av reker og sjømat til markeder både hjemme og ute hele året.

Økosystemet under press

Mer enn en femtedel av Norges befolkning bor ved eller tett inntil fjorden, noe som over tid har hatt konsekvenser for miljøtilstanden.

For fiskerne som har områdene som sin arbeidsplass er det viktig å finne gode løsninger som både bedrer økosystemet i fjorden og sikrer nåværende og fremtidig fiskeriaktivitet og verdiskaping.

Med dette bakteppet er årets faglige tema for Fiskerienes dag hvordan ulike aktører både fra næringsliv, forvaltning og ulike organisasjoner sammen kan jobbe for å bedre tilstanden til Oslofjorden.

Fra en av panelsamtalene under arrangementet i 2023

Faglig og sosialt

Vi inviterer til en faglig- og sosial arena, hvor man kan dele erfaringer og samtidig bli kjent med fiskeriene i og rundt Oslofjorden.

Program

Dagen vil bestå av et faglig program og en sosial sammenkomst på kvelden.

Utstillingsområdet ved Egersund Tråls lokaler åpner klokken 10, mens programleder for dagen Hanna Bakke-Jensen fra Fiskarlaget ønsker velkommen til et rikholdig program fra klokken 11.

I løpet av dagen blir det en rekke gjester, som marinbiolog Pia Ve Dahlen og statssekretær Kristina Hansen fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Det blir panelsamtaler og ett tema til diskusjon er: Næringslivets løsninger for Oslofjorden

Et lite høydepunkt for både lærd og ulærd kan fort bli bøtekonkurransen som holdes klokken 16.30, mens det åpnes for sosialt samvær med musikalske innslag hos Egersund Trål fra klokken 18, med sjømat på middagsmenyen fra 19.30. 

Det vil bli rikelig anledning til å besøke de ulike standene og utstillinger mellom de ulike programpostene.

Det vil også bli mulighet til å møte fiskerne og få deres redskaper demonstrert og forklart.

Fiskerinæringen i og rundt Oslofjorden er for mange en litt ukjent næring. Vi håper derfor at dere vil sette av dagen til å bli kjent med den i løpet av en lærerik og hyggelig dag i vakre Utgårdskilen.

Om du har spørsmål om dagen kan det ta kontakt med en av oss i Fiskarlaget:

Alessandro Astroza, Sør-Norges Fiskarlag 98 86 56 74 / alessandro@fiskarlaget.no

Hanna Bakke-Jensen, 90 01 33 81 / Hanna@fiskarlaget.no