Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
19.02.2015

Fiskeridirektoratet informerer

Fangstbegrensningssystem i snurrevad

Fiskeridirektoratet minner om reglene for bruk av fangstbegrensningssystem i snurrevad.

Fiskeridirektoratet har som kjent åpnet for å ta i bruk et fangstbegrensningssystem i snurrevad som en forsøksordning. Fiskere som bruker fangstbegrensningsutstyret MÅ melde tilbake til Fiskeridirektoratet om de har tatt dette systemet i bruk. Bare da er det tillatt å benytte redskap med fangstbegrensningssystemet. Dersom det ikke på forhånd meldes til Fiskeridirektoratet om at en ønsker å benytte dette, regnes redskapet som ulovlig. 

Meldingen om bruk av fangstbegrensningssystem skal sendes til:

postmottak@fiskeridir.no

Meldingen skal inneholde følgende:
–     fartøynavn
–     registreringsnummer
–     kallesignal
–     merkes sak nr. 14/6378 «Forsøk med fangstbegrensningssystem i snurrevad».

Det er viktig at den enkelte fisker som ønsker å benytte dette systemet, snarest meddeler Fiskeridirektoratet dette for å unngå reaksjoner.

For mer informasjon se følgende linker:

http://fiskeridir.no/fiske-og-fangst/aktuelt/2014/1214/forsoek-med-fangstbegrensningssystem-i-snurrevad
http://www.fiskeridir.no/fiske-og-fangst/aktuelt/2014/0414/innfoerer-fangstbegrensningssystem-i-snurrevad 

I den siste linken ligger også et dokument om vilkår for å kunne delta i forsøksordningen (nederst på siden).