Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
07.02.2020

Fiskeridata for Andfjorden

Høring om kystnære data

Fiskeridirektoratet ønsker tilbakemeldinger fra fiskere om oppdaterte kystnære fiskeridata for sjøarealene rundt Andøya. Områdene omfattes av Nasjonal Marin Verneplan.

Fiskeridirektoratet har denne uken lagt ut ønske om tilbakemeldinger fra fiskere om oppdaterte kystnære fiskeridata for sjøarealene rundt Andøya.

 

Bidra med innspill

Direktoratet uttrykker i sin omtale av saken et håp om at fiskere som bruker sjøområdene som omfattes av Nasjonal Marin Verneplan for Andfjordtransektet vil gå nøye gjennom registreringene og komme med innspill under høringsperioden. 

Norges Fiskarlag oppfordrer fra vår side derfor fiskere om å delta i høringen og bidra med sine innspill direkte til Fiskeridirektoratet. Høringen har frist 8. mars 2020. 

 

Hva er gjort?

Fiskeridirektoratet region Nordland og region Nord gjennomførte i høst intervju med fiskere som utøver næringsvirksomhet i Andfjorden.

Deretter ble det besluttet å ta en ny kartlegging og oppdatering av fiskeridataene i fjorden, siden det for deler av sjøarealet forelå fiskeridata av eldre dato.

Som en del av høringsforslaget har direktoratet opprettet kart med fiskeridataene fra høstens intervjurunde, der også fiskeplasser fra sporingsdata er med. Dette  fremgår av den vedlagte lenken til Fiskeridirektoratets høringsnotat.