Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
16.04.2018

Fisker fikk erstatning

Også for fisketap

En fisker fra Bodø har etter lengre tids forhandlinger med et forsikringsselskap fått utbetalt skade-erstatning, erstatning for fisketap og advokatutgifter. -Jeg hadde rett og slett ikke kommet noen veg uten hjelp fra Fiskarlaget, sier fiskeren fra Bodø.

Willy Nilsen fra Bodø eier sjarken «Olaskjær» og båten ble skadet av et annet fartøy på veg til fiske ved Andenes. Uhellet skjedde i august i fjor og etter en omfattende korrespondanse med forsikringsselskapet If er nå saken løst.

Nilsen har fått en utbetaling på drøyt 150 000 for tapte inntekter fra fiske og til dekning av advokathonorar.

Frem – og tilbake

«Olaskjær» måtte på verksted som følge av skadesaken, som skjedde i Sortlandsundet. Verkstedoppholdet medførte at Willy Nilsen ikke fikk gått på fiske i fjor høst.

If har nå bidratt til å løse saken etter en omfattende dialog med Fiskarlagets advokat Ståle Hellesø.

-Det har vært mye frem og tilbake og jeg er fornøyd med at If har erkjent ansvar for både skadetilfellet og tap i fiske, samt kostnader knyttet til juridisk bistand, sier Ståle Hellesø. Han er samtidig kritisk til deler av selskapets behandling av saken, der de over en lengre periode unnlot å gi tilsvar eller avklaringer.

Forsikring

Ståle Hellesø benytter også anledningen til å peke på hvor viktig det er at forsikringene er på stell.

-Fartøyene som var involvert i denne saken hadde heldigvis alt på plass. Jeg vil oppfordre både medlemmer og andre fiskere til å sørge for at forsikringene er i orden. Konsekvensene kan ellers bli omfattende, sier han.

Lettet Bodømann

-Jeg er lettet og glad for å ha hatt Ståle Hellesø og Fiskarlaget på min side i saken. Som medlem har jeg fått uvurderlig hjelp i en sak der jeg selv neppe hadde orket eller maktet å få til en fornuftig eller rettferdig løsning, sier Willy Nilsen.