Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
29.04.2019

Fiskeflåten – stadig viktig!

Debattinnspill

Kjell Ingebrigtsen har hatt en Aha-opplevelse. Les hans tanker knyttet til en konferanse i Murmansk og om fiskeflåtens betydning i norske fiskerier. Han knytter spent forventning til arbeidet med nytt kvotesystem og ber Erna Solberg velge riktig vei.

Fiskeflåten – stadig viktig

Aha-opplevelser kan være god musikk! Jeg deltok nylig i en konferanse i Murmansk. Våre russiske venner ønsket en innføring i hvordan næringen har utviklet seg i Norge og hvordan vi har modernisert. Aha-opplevelsen slo inn i arbeidet med min tale til konferansen.

I forberedelsene så jeg bak tall og utviklingstrekk her hjemme. Svært mye har skjedd siden vi i 1940 var nesten 122 000 fiskere i Norge og i 1960 hadde flere enn 41 000 fiskefartøy. Nå er det drøyt 6 000 fiskebåter med vel 11 000 fiskere ombord.

Også verdiskapingen har økt og fangstvolumet er nesten doblet siden 1964, til 2,7 millioner tonn i 2018. Russerne ønsker å høre våre erfaringer siden de er i en omstruktureringsfase i sine fiskerier. Nye fartøy bygges, både innlands og utenlands og de rigger seg for fremtiden. Her hjemme har også overleveringer og dåpsseremonier stått i kø, både i vår og de siste årene.

Det skapes rundt 28 000 årsverk i den fiskeribaserte verdikjeden, hvor fangstleddet, foredling og ringvirkningene bidrar med rundt en tredjedel hver. De 10 siste årene er ringvirkningene alene doblet og i 2018 var vi en hårsbredd fra å passere en eksportverdi på 100 milliarder i sjømatnæringen.

Dette er mange tall og mange element som til sammen har bidratt til at vi som næring har løst vårt samfunnsoppdrag. Samtidig gir vi hver eneste dag en voksende verdensbefolkning 37 millioner fiskemåltid med sunn sjømat. Vi må derfor fortsatt drive med forsvarlig høsting og en god forvaltning av havet, i samsvar med beste tilgjengelige kunnskap og FNs bærekraftmål.

Siden 2005 har norsk fiskerinæring ikke mottatt statlig støtte. I stedet ble det åpnet for mulighet til å slå sammen kvoter og strukturere flåten. Dette er rammebetingelser som har medvirket til at fiskeflåten nå er mer lønnsom. Det er ikke grunn til å tro at det vil bli endret på dette prinsippet, men våre myndigheter arbeider med et nytt kvotesystem der det er varslet at man vil forenkle systemet og gjøre det mer oversiktlig.

Vi må ha forutsigbarhet også i det som kommer. Fiskerne er derfor spent på forslag til nytt kvotesystem, som kommer før sommeren.

Så har det over tid vært bred politisk oppmerksomhet om hva vi skal leve av etter oljen. Havet er definert som et viktig fremtidig vekstområde for Norge. Etter mitt syn er vi i dag godt rigget for bærekraftig og videre utvikling av en stor og viktig eksportnæring. Vi opplever faktisk en så stor interesse for vår næring at det i deler av sjømatnæringen er vanskelig, for ikke å si umulig, å komme inn og få arbeid for alle som ønsker det.

Og apropos A-ha. «Stay on these roads» ble spilt på radio da jeg var på Lofotfiske i vinter. Sangstrofen kan fort brukes for å beskrive noe bestående. Jeg har for min del tro på en fin miks av erfaringsbaserte løsninger og nye, gode og innovative element. Jeg er derfor stolt av å være fisker og være en del av en innovativ og fremoverlent bransje som vil fortsette å bidra til verdiskaping og utvikling.

Stay on those roads, er mitt svar til A-ha og min oppfordring til Erna Solberg.