Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
17.08.2018

Fiskefartøy må sertifiseres

Før nyttår

Innen 1. januar 2019 må et betydelig antall fiskefartøy med største lengde fra 8 til 10,67 meter sertifiseres for å kunne drive fiske etter denne datoen, melder Sjøfartsdirektoratet.

– Det er positivt at mange fartøyeiere har vært tidlig ute og har fått fartøyinstruks på plass, eller er godt i rute med å bli ferdig før nyttår. Vi registrerer imidlertid at det er en del som er sent ute og som dermed kan risikere driftsavbrudd etter nyttår. Vi vil anmode de som ikke har tatt kontakt med et godkjent foretak om å gjøre det snarest, sier underdirektør Geirmund Eikje i en nettsak hos direktoratet.

Hvem det gjelder for

De som skal sertifiseres i denne omgang er alle fiskefartøy fra 8 til 10,67 meter bygget før 1992, og som skal ha fartsområde kystfiske. Det samme gjelder alle fartøy i denne størrelsesgruppen bygget i perioden fra 1983 til utgangen av 1991 og som skal operere i fartsområde fjordfiske.

Fiskefartøy bygget før 1983, og som skal sertifiseres for fartsområde fjordfiske, har frist for sertifisering 1.1.2020 (byggeår 1970 til og med 1982) eller 1.1.2021 (bygget før 1970).

Sjøfartsdirektoratet påpeker at fartøy som sertifiseres for fartsområde fjordfiske har lengre frist for godkjenning av stabilitetsberegninger enn det som er fristen for sertifisering av fartøyet.

 

Kontrollen utføres av godkjente foretak

Kontrollen av fartøyet skal gjennomføres av et godkjent foretak som er godkjent av Sjøfartsdirektoratet til å utføre kontrollen.

Kontrollen som godkjente foretak skal gjøre utføres etter sjekkliste (skjema KS-0319) som er utarbeidet av direktoratet. Det kan være fordelaktig å gå igjennom sjekklista før godkjent foretak skal kontrollere fartøyet og korrigere de feil og mangler en kan ordne på egenhånd.

Sjøfartsdirektoratet minner også om at fartøy som ikke står eller har stått i merkeregisteret til Fiskeridirektoratet betraktes som nye fiskefartøy uavhengig av byggeår. Krav til dokumentasjon blir dermed som for nytt fartøy. Nye fartøy skal kontrolleres etter annen sjekkliste (skjema KS-0322) som er tilgjengelig via samme link som over.