Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
25.10.2017

Fiskarmøter i Trøndelag

Rørvik, Åfjord, Frøya

Fiskerne inviteres til regionmøter i Midt-Norge i dagene 14.-16. november. Møtenes holdes på lokale hotell i Rørvik, Åfjord og på Frøya.

Det har i en årrekke vært tradisjon med fiskarmøter i Trøndelag og også i år samarbeider Bud og Hustad Forsikring med Norges Råfisklag og Fiskarlaget Midt-Norge om dette arrangementet.

Åpne møter

Møtene holdes som åpne møter for næringsaktører med fokus på sikkerhet, fag og organisasjon.

-Vi har god erfaring med disse informasjons- og dialogmøtene og opplever at det har en stor verdi å møtes og at fiskerne verdsetter arenaen som både et faglig og sosialt årlig møtepunkt, sier daglig leder Marianne Sandstad i Fiskarlaget Midt-Norge.

Skolebesøk

I forbindelse med regionmøtene legges det også opp til at de to aktuelle videregående skolene besøkes.

-Vi blir tatt godt imot både i Rørvik og på Frøya og opplever også her at både vi og elevene har nytte og utbytte av å treffes. Derfor prioriterer vi også å få til denne typen kontakt og informasjon som vi får til ved å møte elevene på fangst og fiske og naturbruk, forklarer Marianne Sandstad.

Tid og sted

De tre regionmøtenes holdes følgende steder:

  • Tirsdag 14. november kl 17 – Kysthotellet Rørvik
  • Onsdag 15. november kl 17 – Fosen Fjord Hotel i Åfjord
  • Torsdag 16. november kl 17 – Hotell Frøya på Sistranda

Disse deltar

De tre møtene vil bli holdt over samme lest med likt program hver av de tre kveldene. Det blir også servering underveis i møtene.

Følgende deltar i et eller flere av de tre møtene:

  • Bud og Hustad Forsikring
  • Fiskarlaget Midt-Norge
  • Norges Råfisklag
  • Sjøfartsdirektoratet
  • Fiskeridirektoratet
  • Fiskarlagets tariffseksjoner
  • Norges Fiskarlag