Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
30.10.2019

Fiskarmøter i Lofoten

28.-29. mars

Det inviteres til fiskermøter i Henningsvær og på Ballstad 28. og 29. mars. En rekke representanter fra salgslag og organisasjoner vil delta.

I et samarbeid mellom Norges Råfisklag og fiskernes organisasjoner inviteres det til åpent møte for fiskere i Lofoten kommende uke. Agendaen er også åpen, i den forstand at det ikke er satt opp en tematisk møteplan.

– Vi vil ta opp aktuelle saker og tenker med det at vi både vil være tilgjengelig for våre medlemmers innspill og synliggjøre saker vi har arbeidet med på vegne av medlemmene både i forkant av og så langt denne sesongen. Det sier leder i Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen, som er en av fem deltagere fra organisasjonen under møtene.

Under møtet i Henningsvær deltar også Fredrik Myhre fra WWF. Han stiller spørsmål ved hvorfor det er så sterkt politisk fokus på behov for konsekvensutredning når det er så åpenbart at det er gitt tydelige og nok svar i saken allerede.

Tid og sted:
Henningsvær: Tirsdag 28. mars kl 19.00 på Velferden

Ballstad: Onsdag 29. mars kl 19.00, Fiskarheimen, Kræmmervikveien 3

Følgende deltar:
Norges Fiskarlag: Kjell Ingebrigtsen, Otto Gregussen, Knut Eriksen og Jan-Erik Indrestrand
Nordland Fylkes Fiskarlag: Steinar Jonassen
Norges Kystfiskarlag: Deltar i møtene
Norges Råfisklag: Johnny Caspersen, Trygve Myrvang og Brita Åsheim Rasmussen

Det vil bli enkel servering.
Vi ønsker alle velkommen!