Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
11.11.2019

Fiskarmanntalet

Frist på 3 veker

Framlegget til fiskarmanntal for 2020 er sett opp og lagt ut til offentleg innsyn fra og med 11. november 2019 og tre veker framover. Framlegget er lagt ut på alle kontora til Fiskeridirektoratet i den enkelte regionen.

Fiskeridirektoratet ber om at kvar enkelt kontrollerer sin manntalsstatus for komande år. Den som meiner seg feil stroken eller feil ført, kan klage skriftleg til manntalsførar innan tre veker frå 11.november. Naudsynt dokumentasjon må følgje med.

Det er regionkontora til Fiskeridirektoratet som er manntalsførar kvar for sin region.

Skriftleg klage med grunngjeving kan sendast til: postmottak@fiskeridir.no eller:

  • Fiskeridirektoratet
  • Postboks 185 Sentrum
  • 5804 Bergen                    

Spørsmål kan rettast til regionkontoret der du bur etter 10. november:

Region Nord:

  • Elisabeth Richardsen, tlf.  913 79 242
  • Anastasia Henriksen, tlf.  958 78 113

Region Nordland:

  • Per Eilif Sagen, tlf.  481 45 625                 
  • Brita Kroknes, tlf.  468 47 058

Region Midt:

  • May Randi Bonesrønning, tlf.  452 99 865                          

Region Vest:        

  • Magne Sumstad, tlf. 906 42 909 

Region Sør:        

  • May Britt Håland, tlf. 476 23 680

Sjå oppslag om saka hos Fiskeridirektoratet med kopi av manntal for den enkelte region.

Meir informasjon om fiskarmanntalet på Fiskeridirektoratet si nettside