Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
10.01.2014

Fiskarlagets møteplan

For 2014 og 2015

Norges Fiskarlags møteplan for de to neste årene er nå vedtatt. Planen viser datoer for Landsstyrets møter, lLandsmøtet 2015, samt medlemslagenes årsmøter i 2014. Også salgslagenes årsmøtedatoer er tatt med i oppstillingen.

Landsstyremøter i 2014:

  • 08.01.14
  • 12.- 13.05.14
  • 09.09.14
  • 27.- 28.10.14

Landsstyremøter i 2015:

  • 21.01.15
  • 04.- 05.05.15
  • 07.- 08.09.15
  • 19.- 20.10.15
  • 17.11.15

Landsmøtet 2015 holdes 18.- 19.11.15

Medlemslagenes årsmøter for 2014:

Fiskarlaget Nord-
11.-12.september i Tromsø

Nordland Fylkes Fiskarlag–
2.-3. oktober i Bodø

Fiskarlaget Midt-Norge—
Ikke årsmøte i 2014

Møe og Romsdal Fiskarlag–
16. oktober i Molde

Sogn og Fjordane Fiskarlag-
Ikke årsmøte i 2014

Fiskarlaget Vest–—————–
Ikke årsmøte i 2014

Fiskerlaget Sø———————
Årsmøte 24.-25. oktober i Kristiansand

Sø-Norges Notfiskarlag–——
Årsmøte 12. desember 2014

Fiskebåt——————————
Årsmøte 13.-14. februar 2014

Salgslagene

Norges Råfisklag-—————–
– Årsmøte 21.-22. mai 2014

Norges Sildesalgslag–———
– Årsmøte 14.-15. mai 2014

Sunnmøe og Romsdal Fiskesalslag SA
– Årsmøte 30. april 2014

Vest-Norges Fiskesalslag-——
– Årsmøte 10. april 2014

Rogaland Fiskesalgslag SA—
– Årsmøte 4. april 2014

Skagerakfisk SA–—————–
– Årsmøte 11. april 2014