Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
24.10.2019

Fiskarlagets Kystkulturpris

Utnevnes på våre landsmøter

Norges Fiskarlags Kystkulturpris ble opprettet i 1990 og gis til en person/institusjon som: På en aktiv måte har stimulert og fremmet forståelse for en levende kyst- og fiskerkultur i Norge. Prisen er delt ut 14 ganger.

Prisen ble første gang delt ut under Landsmøtet 1992.

Av statuttene for prisen går det frem at:

  • Fiskarlagets mål er en næringsutvikling basert på arvet innsikt, forståelse og næringstilhørighet, i kombinasjon med moderne kunnskap og teknologi. For å nå dette målet må kystens folk delta i arbeidet med å skape en utvikling i samsvar med sine mål og interesser. Da er det viktig å være stolt over egen tilhørighet, og ha tro på eget verd og egne verdier. Norges Fiskarlags Kystkulturpris skal være et virkemiddel i denne sammenheng.

Hvem kan tildeles prisen?

Kystkulturprisen tildeles person/institusjon/organisasjon som på en aktiv måte har stimulert og fremmet forståelsen for en levende kyst- og fiskerikultur i Norge. Kulturarbeidet skal i denne forstand tolkes vidt, med hovedvekt på framtidsrettet arbeid.

Forslag

Norges Fiskarlags organisasjonsapparat engasjeres for å finne fram til verdige kandidater. Primært skal man søke å spore opp kandidater som har arbeidet i det stille, og som ikke vanligvis er å finne i offentlighetens søkelys.

Ufravikelig krav

Prisen tildeles en kandidat hver gang, og kan ikke deles. Av statuttene fremgår det også at: «Prisen skal kun deles ut når det er funnet en verdig kandidat. »

Prisutdelingen skjer på Norges Fiskarlags landsmøter, og prisen overrekkes av styrelederen i Norges Fiskarlag.

Prisen ble første gang utdelt på Norges Fiskarlags Landsmøte 1992 og følgende er tildelt prisen:

2021 Trøndelag Kysthistoriske Museum

2019 Inge Halstensen

2017 Svein Tommie Hardy

2015 Roy Jacobsen

2013 Thorvald Tande Sr

2011 Sverre Jan Nordmo

2009 Helge Stangnes

2007 Arve Tunheim

2005 Torunn Herje

2003 Jon van der Eynden

2001 Amy Lightfoot

1996 Johan Borgos

1994 «Fiskarkjærringan » v/Norges Fiskarkvinnelag

1992 Johan Bojer Godal