Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
18.08.2022

Fiskarlagets kvinnenettverk

Avtale inngås på Nor-Fishing

Norges Fiskarlag har etablert og lansert et eget kvinnenettverk. Allerede denne høsten vil det bli gjennomført en rekke aktiviteter i nettverket. Under fiskerimessa i Trondheim markeres også et pilotprosjekt om likestilling som favner hele fiskerinæringen.

Fiskarlagets Kvinnenettverk skal være en intern arena for medlemmer i Fiskarlaget.

Målet er at nettverket skal være en plattform for å knytte kontakt, dele ideer, meninger, tips og triks – og et utgangspunkt for å diskutere yrket, politikk, utfordringer og muligheter i næringen. 

Nettverket ble lansert i et digitalt seminar for kvinnelige medlemmer i juni og vil for fullt komme i gang høsten 2022 med treff, kurs og webinarer. 

Fra Norges Fiskarlags side er det Hanna Bakke-Jensen og Marit Hiim Haugseth som er ansvarlige for å arrangere nettverkssamlinger, webinarer, og ellers støtte nettverket. 

Mange dyktige kvinner

– I arbeidet med likestilling i Fiskarlaget har det kommet frem at våre kvinnelige medlemmer ønsker et eget forum eller nettverk i organisasjonen. De vil bli kjent med andre fiskarlagskvinner langs kysten for å kunne ha kontakt, dra på andres erfaring og stå sammen, forteller Hanna Bakke-Jensen. 

Hun sier nettverket er en del av et større arbeid for å gi kvinnene både plass og muligheter i vår organisasjon, noe også Marit Hiim Haugseth påpeker som viktige innspill i prosessen og arbeidet for økt likestilling. 

– Fiskarlaget blir en bedre organisasjon med et større mangfold og flere perspektiver. Vi trenger ideene, løsningene og perspektivene de kvinnelige fiskerne sitter på for å best mulig kunne være en organisasjon som jobber for fiskernes beste, understreker hun.

Flere tilbud i nettverket

Fiskarlagets Kvinnenettverk vil altså på flere måter og med en rekke virkemidler bidra til å skape samhold og økt kontakt mellom kvinnelige medlemmer.

Det er etablert en lukket Facebook-gruppe – «Fiskarlagets Kvinnenettverk».

Det skal holdes nettverkssamlinger, der målet er at to av disse skal være fysiske nettverkssamlinger i løpet av høsten.

Samlingene vil bestå av kursing i fag, organisasjon og politikk med mer, i tillegg til sosialt for å knytte kontakt og forbindelser. Første nettverkssamling blir i uke 36.

På den digitale arenaen er det lagt opp til å holde webinarer, med kortere kurs og nettseminarer om aktuelle tema. Det etableres også en mentorordning i arbeidet for medlemmer som har verv eller ønsker å stille til valg for tillitsverv lokalt, regionalt og nasjonalt. 

Fiskarlagets Arbeidsutvalg består av f.v. leder i Fiskarlaget Midt-Norge Sturla Hepsø, leder Kåre Heggebø, 1. nestleder Jan Roger Lerbukt og 2. nestleder Jan Erik Johnsen. I midten Hanna Bakke-Jensen som delte status for oppfølging av likestillingssaken med AU i deres møte i starten av august.                                                                                   Foto: Sverre Johansen

Viktige grep

Leder i Fiskarlaget Kåre Heggebø sier han er fornøyd med at Fiskarlaget nå tar tydelige steg i denne tematikken.

-Vi trenger de beste hodene og hendene i næringen. Kreativitet, kunnskap og pågangsmot er ikke kjønnsbestemt. Samtidig må vi utvikle vårt eget medlemstilbud, og vi må ha større oppmerksomhet og bevissthet. Vi må jobbe langsiktig og målrettet for å øke kvinneandelen, både i næringen generelt og i vår egen organisasjon, sier han.

-Jeg ser frem til å delta aktivt i det videre arbeidet i organisasjonen, og med å fortsette å ta ut de klare vedtakene og føringene fra styret. Arbeidsutvalget hadde også en statusoppdatering på saken da vi møttes for en drøy uke siden, så jeg har tro på at vi skal ta steg som organisasjon fremover. Også gjennom avtalen som skal signeres neste uke på Nor-Fishing i Trondheim, fremholder Kåre Heggebø.

Signering av avtale

Under fiskerimessa Nor-Fishing i Trondheim skal det altså undertegnes en avtale mellom fiskerinæringen og myndighetene om å forebygge og hindre seksuell trakassering og trakassering i fiskerinæringen.

Dette samarbeidet starter med et pilotprosjekt med Sjøfartsdirektoratet, Norges Fiskarlag, Norsk Kystfiskarlag, Sjømannsforbundet, Pelagisk forening, Hun fisker, og Likestillings- og diskrimineringsombudet som deltakere. 

Formålet er å bidra til økt forståelse om hva trakassering er og hvordan det kan bekjempes, særlig rettet mot trakassering på grunn av etnisitet, kjønn og seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.  

Arbeidet vil blant annet bestå av utvikling av kursmateriell, opplæring og kompetanseheving for ledere, verneombud og tillitsvalgte, samt gjennomgang av varslingsrutiner.

I tillegg de nevnte aktørene, er Sjømat Norge en del av samarbeidet for å ha et kontaktpunkt til fiskerinæringen på landsiden.

Samarbeidet strekker seg i første omgang til september 2023. 

Avtalen vil annonseres under Nor Fishing- messen i Trondheim 24. august. Likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon og sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide innleder og representanter fra organisasjonene deltar også i arrangementet.

• Dag: Onsdag 24. august  

• Tid: kl. 13.00-14.30 

• Sted: Trondheim Spektrum, møterom Premium Byåsen 70  

Ad mediedeltagelse i arrangementet på Nor-Fishing: Presse som vil delta bes om å gi beskjed innen 22. august til: media@ldo.no