Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
11.02.2014

Fisk og Seismikk samler 100

Seminar i Trondheim

Det årlige seminaret Fisk og Seismikk holdes onsdag og torsdag i Trondheim. Drøyt 100 deltar i seminaret som siden 1998 har vært arrangert for å tilrettelegge for god sameksistens mellom petroleumsnæringen og fiskerinæringen.

Seminaret i Trondheim holdes i regi av petroleumsnæringens interesseorganisasjon Norsk olje og gass. Norges Fiskarlag er en av bidragsyterne i arrangementet, både i planleggingen og med foredragsbidrag fra saksansvarlig på fagområdet i Fiskarlaget seniorrådgiver Elling Lorentsen (bildet).

Todagesarrangementet ved Britannia Hotel har som formål å gi en oppdatert oversikt over statusen for samarbeid, ansvar og fremtidige utfordringer innen felles bruk av den norske sokkelen for de to næringene.

Blant bidragsyterne er Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet, Norges Fiskarlag, flere olje- og seismikkselskap, Havforskningsinstituttet og Universitetet i Oslo.

Elling Lorentsen la i sitt innlegg vekt på å formidle fiskernes utfordringer på sjøen.

-Planlegg og gå i dialog med fiskerne så tidlig som mulig, var oppfordringen til representantene i forsamlingen fra petroleumssiden.

Fra programmet:

 • Seismikkåret 2013, Jan Stenløkk, Oljedirektoratet
 • Erfaringar frå 2013, Dagfinn Lilleng, Fiskeridirektoratet
 • Kva bø dei som planlegg seismikk vita om fiskeri? Elling Lorentsen, Norges Fiskarlag og Dagfinn Lilleng, Fiskeridirektoratet

Konflikthindrande tiltak/framtid:

 • Fiskerikyndigs erfaringer, Bjøn jens Borgan Hansen
 • Topplederforumet Ett Hav, Leiv Grønnevet
 • Gruppeinnsamling av seismikk i Barentshavet sø aust, Finn Roar Aamodt, Statoil
 • SAM-X, felles kartløysing, Olav Revheim, EPIM

Torsdag:

Om seismikk:

 • Seismisk datainnsamling – Teknisk utvikling 1973-2013, Jon Kåre Hovde, Statoil
 • Planlegging av seismiske survey, Odd Martin Røstad, CGG/IACG

Nye seismiske aktøar på sokkelen:

 • Seafloor Geophysical Solutions AS, Martin J Lode
 • Magseis AS, Ivar Gimse
 • Elektromagnetiske målingar (EM). Hva er EM, Svein Ellingsrud EMGS

Forsking og utvikling

 • Seismikk-plankton. Påverkast mattilgangen for fiske, John Dalen, Havforskningsinstituttet
 • Effekter av menneskeskapt støy (seismikk) på aktivitetsnivå og spiseatferd hos fisk og hval, Rune Roland Hansen, Universitetet i Oslo