01.02.2024

Fisk og seismikk i april

Meld deg på!

Vi inviterer også i 2024 til seminaret «Fisk og seismikk». Fiskere er spesielt invitert til arrangementet, som holdes på Sola første uken i april.

Også i år arrangerer Offshore Norge i samarbeid med Norges Fiskarlag Fisk og seismikk-seminar. Flere av foredragsholderne er fra egne rekker.

Fiskarlagets generalsekretær Sverre Johansen skal åpne seminaret, mens styreleder i Sør-Norges Fiskarlag Terje Eriksen og styremedlem i Sør-Norges Fiskarlag Erik Gåsvær skal dele erfaringer fra sin egen hverdag og utfordringer de opplever som fisker.

-I tillegg blir det en orientering av SALT som har laget en knakende god rapport om sjømatnæringas arealbehov, hvor utfordringer med seismikk er ett av funnene, opplyser Maria Pettersvik Arvnes som er Fiskarlagets fagansvarlige på området.

• Du kan for øvrig lese den nevnte rapporten fra SALT i denne lenken.

En rekke tema og innledere deltar i tillegg med sine erfaringer, der FHF er en av bidragsyterne. FHF skal orientere om et kommende prosjekt som skal samle den erfaringsbaserte kunnskapen fiskerne sitter på i forhold til skremme-effekt.

Seminaret er åpent for alle fiskere og husk at fiskere kan få dekt innenlandsreise og opphold.

Tid og sted: Sola Strandhotell 3. og 4. april

Klikk deg inn her for påmelding og detaljert program