Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
31.01.2020

Fisk og seismikk 2020

Holdes for 20. gang

Konferansen «Fisk og seismikk» holdes i år på Lindesnes i månedsskiftet mars-april. Programmet er nå klart og påmeldingen tilgjengelig for arrangementet som i år holdes for 20. gang.

Fisk og seismikk er et fagseminar der det tilrettelegges for dialog mellom næringene. En rekke relevante foredrag skal belyse og formidle aktuell og ny informasjon.

Årets seminar er det 20. i rekken og årets konferanse er lagt til Lindesnes havhotell med middag på restaurant Under.

  • Dato: 31. mars – 1. april 2020
  • Tid: Dag 1 – lunsj fra kl. 11.00, møtestart kl. 12.00 // Dag 2 avsluttes med lunsj kl. 12.00
  • Sted: Lindesnes havhotell

Det er begrenset antall plasser på middagen, og her er det førstemann til mølla som gjelder. Når middagen er fulltegnet, vil dette fremgå av påmeldingsskjema.

Dersom man ikke skulle få plass på middagen på Under, kan man likevel delta på konferansen, men med middag på hotellet.

I år må man betale for seminaret ved påmelding. Kost og losji (også middagen på Under) inngår i prisen.

Sjekk at du velger rett alternativ ved betaling, dvs. om du ønsker ankomst 30. eller 31. mars.

Om seminaret:

Fisk og seismikk arrangeres i et samarbeid mellom Norsk olje og gass og Norges Fiskarlag.

For praktiske spørsmål om seminaret, ta kontakt med Toril AG Husby på e-post: tagh@norog.no

Merk at aktive fiskere og fiskerikyndige etter avtale kan få dekket reise og opphold – ikke diett.

Forespørsel om refusjon skal sendes Toril AG Husby i Norsk olje og gass samtidig med påmeldingen.

Merk at refusjonskrav sendes som faktura i etterkant av seminaret. Norog aksepterer ikke reiseregning.