Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
20.02.2018

Fisk og seismikk 2018

Seminar i april

Invitasjon til årets Fisk og seismikk-seminar er nå sendt ut. I 2018 holdes seminaret i Bergen 17.-18. april. Fiskere oppfordres om å melde seg på.

Fisk og seismikk har blitt holdt som et årlig seminar mellom næringene i flere år. Årets seminar er lagt til Bergen og Thon Hotel Bergen Airport.

Fagansvarlig Sonja Elin Kleven Jakobsen i Norges Fiskarlag oppfordrer medlemmer til å melde seg på seminaret.

– Seminaret er en viktig arena for samhandling og kunnskapsutveksling mellom de ulike fagmiljøene som arbeider med fiskeri- og seismikktematikk. «Fisk og seismikk» er en arena for kunnskapsoverføring begge veger og fiskernes erfaringer fra havet er derfor et vesentlig element å spille inn i samarbeidet, sier hun.

-Jeg håper derfor mange av våre medlemmer skal se muligheten for å delta på seminaret med  innspill og erfaringer, sier Kleven Jakobsen.

Påmeldingsinformasjon

Reise og opphold bestilles og betales av den enkelte deltaker.

Merk at aktive fiskere og fiskerikyndige etter avtale kan få dekket reise og opphold – ikke diett. 
Søknad om refusjon skal sendes tagh@norog.no i Norsk olje og gass, samtidig med påmeldingen.

For påmelding og foreløpig program, klikk deg inn her.  Påmeldingsfristen er 28. mars.

  • For praktiske spørsmål om seminaret, ta kontakt med Toril AG Husby tagh@norog.no

Seminardetaljer:

Dato: 17. – 18. april 2018

Tid: Lunsj fra kl. 12.00, møtestart kl. 13.00. Avslutter med lunsj kl. 12.00 den 18.4

Sted: Thon Hotel Bergen Airport