Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
12.08.2019

Fishtech 2019

Ålesund 4. september

Fishtech 2019 arrangeres i Ålesund 4. september og tar for seg to sentrale utfordringer for fiskeri-Norge. Årets tema er miljøvennlig og effektivt fiske, samt foredling og verdiskapning.

Årets konferanse ledes av Thorvald Tande jr og har tema knyttet til to sentrale utfordringer for fiskeri-Norge:

  • Miljøvennlig og effektivt fiske
  • Foredling og verdiskaping

I del en presenterer avdelingsdirektør Jan Ivar Maråk Fiskebåts nye klimaveikart for fiskeflåten, mens sentrale fagpersoner fra SINTEF Ocean gir siste nytt om alternative energikilder og framdriftssystemer for kommersielle fiskefartøy. SINTEFs nye hydrogen-laboratorium for fartøy presenteres, og vi får høre siste nytt om tredje generasjons fiskeredskaper.

Del to tar utgangpunkt i at store mengder ubearbeida fisk eksporteres ut av landet. Det er et viktig mål å øke foredlingsgraden i Norge. På konferansen tar vi for oss vilkårene for førstehandsomsetning og foredling. Her bidrar direktør Sverre Johansen fra Sjømat Norge, adm. dir. Audun Maråk fra Fiskebåt og seniorforsker Geir Sogn Grundvåg fra Nofima med faglige og næringspolitiske synspunkter.

Det blir også siste nytt om sirkulær økonomi, samt neste generasjons foredlingsindustri.

Konferansen arrangeres i regi av SINTEF.

Du finner foreløpig program og link til påmelding i denne lenken til SINTEF. (ekstern link)