Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
23.02.2018

Fikk tilbake tillatelse

Misforsto frist

En fisker fra Hordaland misforsto en tidsfrist og mistet derfor tillatelse til å drive makrellfiske. Saken er nå løst etter bistand fra Fiskarlagets advokat.

– Dette hadde vi trolig ikke fått til selv og det var derfor avgjørende å få bistand fra Fiskarlaget. Jeg er glad for at saken nå er løst, sier Odd Emil Sjo i Sjohav AS.

Fiskeren fra Kvinnherad søkte i 2015 om utskiftingstillatelse, altså flytting av fiskeretter fra sitt daværende fiskefartøy og over på et nytt. Dette var en generell utskiftningstillatelse som betyr at man søker om å få sette kvoten på «veggen» i inntil to år.

Underveis i prosessen ble det gjort endringer i selskapsstrukturen i rederiet. Det var da misforståelsen oppstod.

Advokatmat

I følge det opprinnelige vedtaket fra Fiskeridirektoratet gikk fristen for å overføre rettigheter ut i mars 2017.

–  I forbindelse med selskapsendringene fikk Sjohav AS et brev der de oppfattet at fristen ble forlenget til november 2017, sier advokat Ståle Hellesø i Norges Fiskarlag.

Med bakgrunn i formelt overtrådt frist mistet dermed rederiet sin makrellrettighet i garn- og snøregruppen.

Ros til direktoratet

Hellesø har arbeidet i Fiskarlaget siden 90-tallet og har bistått fiskere med tilsvarende saker tidligere. Han forteller at ikke alle fiskere og rederi har vært klar over at de må søke ved slike endringer.

–  I denne saken var rederiet klar over at de måtte søke, men oppfattet at de fikk lengre frist enn hva som var tilfelle. Jeg vil gi både ros og honnør til Fiskeridirektoratet for å ha vist et godt skjønn i denne saken, understreker Ståle Hellesø.

Odd Emil Sjo er av samme oppfatning, han ser at misforståelsen formelt sett kunne kostet rederiet den aktuelle kvoten.

–  Jeg er veldig glad for at Ståle Hellesø klarte å synliggjøre saken på en god måte i sin klageanførsel, og som rederi var vi helt avhengig av Fiskarlagets kompetanse for å nå gjennom. Direktoratet kunne stått på sitt, så det står også respekt av saksbehandlingen derfra når de valgte å omgjøre sitt avslag og gi oss vår kvote tilbake, sier en fornøyd fisker.

På Møre

Vi får snakket med Odd Emil Sjo i det han er i ferd med å legge til kai i Fosnavåg på Sunnmøre.

Han har den siste tiden deltatt i sildefisket, som nå går mot slutten for hans del.

–  Vi forbereder oss nå til å gå på torskefiske, sier en fornøyd reder på telefon fra kaikanten.