Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
06.06.2018

Fikk redusert gebyr

Gjelder mange fiskere

En fisker fra Trøndelag har fått departementets medhold og redusert gebyr etter blåkveitefiske. -Flere titall fiskere har fått gebyrer for samme forhold og bør også få redusert sine gebyr, mener Fiskarlagets advokat.

Arve Guttelvik fra Fosen tok kontakt med Fiskarlagets juridiske avdeling etter at han fikk et overtredelsesgebyr på 74 000 kroner for brudd på skipssikkerhetsloven.

Det var 25. mai i fjor at 15-metringen «Storstein» befant seg utenfor 35-mila da Kystvakten kom på inspeksjon, til tross for at fartøyet kun hadde fartøyinstruks for Bankfiske I. Han fikk gebyr selv om fartøyet fire dager senere fikk Bankfiske II, som gir mulighet til å gå lengre ut.

Endringen av sertifikatet var i praksis en formalitet og noe også Sjøfartsdirektoratet var kjent med og kunne tatt hensyn til i sin saksbehandling. Likevel fikk han 4. desember informasjon om at han var ilagt overtredelsesgebyr på 74 000 kroner.

-Vi påklaget dette vedtaket i løpet av noen få dager i desember og viste til den urimeligheten vi mener lå i saken, opplyser Fiskarlagets advokat Ståle Hellesø.

Nå har Nærings- og fiskeridepartementet gitt sitt svar i saken og de har redusert overtredelsesgebyret fra standard innslagspunkt for dette gebyret på 0,8G (grunnbeløpet i folketrygden) til 18 500 kroner som tilsvarer 0,2 G.

Uklarheter i 2017 

I forkant av fjorårets sesong ble det bestemt at det skulle innføres en unntaksordning for blåkveiteflåten, for å gjøre det enklere for de små kystbåtene å få de nødvendige tillatelsene til å kunne gå helt ut til de gode fiskefeltene. Det er en tillatelse de ellers i året ikke får.

Problemet var at nyordninga ikke var kommet på plass da blåkveitefisket startet. Og at de de godkjente foretakene, som skulle stå for utstedelsene, ikke hadde fått informasjon om hvordan dette skulle foregå.

Det var derfor noe forvirring om hva som egentlig gjaldt. At dette var problematisk, forstod også Sjøfartsdirektoratet som opplyste følgende i en mail, som også var ett av flere dokumenter som advokat Ståle Hellesø la ved klagen:

«Vi har i løpet av siste uka sett at det hersker tvil i næringen om hva som kreves for å kunne gå ut i område hvor det fiskes blåkveite, som dels er utenfor 35 nautiske mil fra grunnlinjen.» 

Alle bør få reduksjon eller bortfall

I klagebehandlinga påpeker Nærings- og Fiskeridepartementet at Sjøfartsdirektoratet er i sin fulle til å utstede overtredelsesgebyr mot denne type regelbrudd, selv om det kan virke urimelig. Og at allmennpreventive hensyn tilsier at det reageres med gebyr.

-I praksis snakker vi her om respekten for sertifikatsystemet, men det virker rart når de likevel velger å ilegge gebyr i en sak som denne, påpeker Ståle Hellesø.

Han viser for øvrig til at en rekke fartøy har fått gebyr, også av varierende størrelse, for den samme overtredelsen.

-Dette virker i sum rart for meg. Departementets behandling viser at de tar Fiskarlagets poeng i saken, og nå mener jeg at Sjøfartsdirektoratet bør skjære gjennom og droppe alle utstedte gebyr i dette tilfellet. Det sier jeg også på vegne av fiskere som ikke er medlem hos oss. Jeg tror Sjøfartsdirektoratet står seg på å rykke tilbake til start i denne saken, avslutter Ståle Hellesø.

-Godt fornøyd

Og hva så med Arve Guttelvik?

Jo, trønderen er godt fornøyd med utfallet i saken.

-Jeg er svært godt fornøyd med utfallet og kommer til å betale gebyret. Håpet er også at Ståle Hellesøs argument overfor Sjøfartsdirektoratet slår inn og gjør at også andre kolleger som har fått gebyr blir tilgodesett. Jeg ønsker å følge opp de formelle kravene til oss fiskere, men i denne saken kjennes det urimelig å få gebyr i utgangspunktet og også at noen får mens andre ikke har fått – og at det også er ulike størrelser på gebyrene, sier Guttelvik.

-Og få også for Guds skyld også med at jeg er fornøyd med å ha fått god bistand fra Fiskarlaget. Det lønner seg å være medlem, sier en fornøyd Arve Guttelvik.