Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
31.08.2017

Fikk møte sjømatledere

Pelagisk bootcamp

19 studenter fra 11 utdanningsinstitusjoner fikk torsdag morgen møte seks av topplederne i sjømatnæringen. Møtet ble holdt i Ålesund.

Studentene har den siste uken deltatt i Marin student bootcamp i regi av rekrutteringsprosjektet Sett Sjøbein.

Studentene skal komme med råd til næringen om hvordan det bør satses for å øke verdiskapingen fra sild og makrell.

De fikk torsdag morgen presentere sine løsninger på denne utfordringen for seks representanter for norsk sjømatnæring.

Torsdag ettermiddag får en av de fem tverrfaglig sammensatte studentgruppene presentere sin løsning som vinnere av bootcampen for mer enn 200 næringsaktører, som deltar på konferansen Pelagisk Arena i Ålesund.

Studentenes løsninger og forslag høstet bifall og mange oppfølgende spørsmål og innspill fra de seks ulike næringsrepreentantene. De seks som sitter langs bordet sammen med studentene er f.v. på bildet: 

  • Geir Ove Ystmark, Sjømat Norge
  • Hans Petter Næs, FHF
  • Renate Larsen, Sjømatrådet
  • Otto Gregussen, Norges Fiskarlag
  • Jarle Hansen, Norges Sildesalslag
  • Audun Maråk, Fiskebåt.