Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
16.09.2015

Fikk 21 størjer

Direktoratet: -Unngå bifangst

Fiskeridirektoratet ber fartøy søke å unngå bifangst av makrellstørje. Hovden Viking fikk 21 størjer de ikke klarte å få ut av nota i live, melder fbfi.no. Flere fartøy har fått størje og direktoratet gir informasjon om hvordan dette skal håndteres.

Fiskeridirektoratet har i forbindelse med starten på makrellfisket bedt fartøy som deltar i fiskeri der makrellstørje kan forekomme som bifangst om å være oppmerksomme og søke å unngå slik bifangst.

I en nettsak hos direktoratet meldes det at fiskerimyndighetene de siste dagene har fått meldinger om at det er tatt makrellstørje som bifangst i fisket etter makrell og hestmakrell. Det er i utgangspunktet forbudt å fiske makrellstørje, men fangst av makrellstørje i fisket etter andre arter kan forekomme.

Det er viktig at bifangst av levende eller levedyktig makrellstørje settes ut igjen. Død eller døende bifangst skal tas med til land.

Fiskeridirektoratet opplyser om følgende dersom du skulle få bifangst av makrellstørje:

Fangsten av makrellstørje skal registreres inn i det elektroniske rapporteringssystemet (ERS) på lik linje med annen fangst i henhold til forskrift om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy (J-117-2015). Fartøyet må så tidlig som mulig kontakte Fiskeridirektoratets FMC og informere om at det har fått bifangst av makrellstørje. Om mulig må fartøyet også informere om hvor makrellstørjen skal landes. Grunnen til dette er at Fiskeridirektoratet må ha en inspektør på plass når makrellstørjen landes. Videre kan landing i utgangspunktet kun skje i utpekte havner.

Dersom makrellstørje skal omsettes må det fylles ut et eget ICCAT fangstsertifikat. Omsetning uten slikt sertifikat er ikke tillatt.

I all hovedsak er det informasjon om fartøyet og makrellstørjen (vekt) som skal fylles ut, samt informasjon om hvem som er kjøper av makrellstørjen.

Fangstsertifikatet må godkjennes av Fiskeridirektoratet og direktoratet vil bistå fartøy ved utfylling av skjemaet.