Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
03.10.2014

FHL og autopilot

Debattinnlegg fra generalsekretæren

-Hvor har de to herrer sett i mitt innlegg at jeg vil ha meg «frabedt en hver diskusjon av fiskernes lovverk»? Dette spørsmålet stiller generalsekretær Jan Skjærvø på et tilsvar fra FHL på hans debattinnlegg om fiskernes lovverk.

Hyggelig å få svar fra FHL på mitt innlegg i FiskeribladetFiskaren om fiskernes lovverk. Innlegget ble til og med besvart av to direktører. Ikke verst bare det.

Jeg er veldig klar over formålsparagrafen til Fiskesalgslagsloven og Deltakerloven. Godt at også FHL er enig i disse.

Men hvor har de to herrer sett i mitt innlegg at jeg vil ha meg «frabedt en hver diskusjon av fiskernes lovverk»? Fiskesalgslagsloven ble nylig vedtatt som følge av en grundig prosess, både med deltakelse fra Fiskarlaget, FHL og andre. Det jeg stilte spørsmål ved er hvorfor det allerede nå, like etter at loven er vedtatt, er behov for omkamp på denne. Jeg er forundret over at de to direktørene ikke har oppfattet akkurat det.

Jeg har heller ikke sagt at sjømatnæringen ikke har evnet å omstille seg. Men jeg står fast på at hvis FHL hadde brukt like mye energi på omstilling og produktutvikling som de gjør på å svekke/fjerne fiskernes sentrale lovverk, så hadde det stått bedre til i industrien enn det gjør i dag. Det er mitt syn, og det må direktørene tåle å høre.

Når det gjelder Deltakerloven har Norges Fiskarlag vedtatt «at det er grunnlag for en utredning og fornyelse av loven, men krever at lovens hovedintensjon om en fiskereid flåte ikke rokkes ved.» Så heller ikke her avviser Fiskarlaget noen debatt.

Jeg kan forsikre om at Norges Fiskarlag er fullstendig klar over at verden endrer seg, og at konkurransevilkårene og markedene er i kontinuerlig utvikling. Jeg kan også forsikre om at fiskerne er vant til å omstille seg. Det finnes vel knapt noen yrkesgruppe i Norge som har vært gjennom en så stor omstilling som fiskerne i løpet av de siste 15 – 20 årene.

Fiskerne er veldig klar over at man må justere for strøm og vind for å nå målet. Det er deres hverdag. Men man må ha noen instrumenter som hjelpemidler for å navigere til målet. I alle fall må man ha en styringsmekanisme. Jeg håper FHL kan være enig i det.

Les innlegget fra Jan Skjærvø som var utgangspunkt for debatten.