25.06.2024

Ferskfiskordningen 2024

Starter 1. juli

Mandag 1. juli starter ferskfiskordningen for fiske av torsk nord for 62° N. Ordningen innebærer at fartøy som lander all fangst fersk får et kvotetillegg på torsk.

Kvotetillegget gis uavhengig av om fartøyet har torskekvote igjen eller ikke, påpeker Fiskeridirektoratet i sin omtale av ordningen.

Det er kystfiskefartøy i åpen og lukket gruppe med lasteromskapasitet under 500m³ som fisker med konvensjonelle redskap som kan delta i ordningen.

Totalt er 8 832 tonn torsk avsatt til ferskfiskordningen i 2024, hvorav 7 872 tonn er fordelt til fartøy i lukket gruppe og 960 tonn er fordelt til fartøy i åpen gruppe.

Hvem kan delta?

  • Fartøy må levere all fangst fersk
  • Fangsten må leveres som rund eller sløyd
  • Fangsten må registreres med tilhørende produkttilstand og konserveringsmåte på landings- og sluttseddel.

I tillegg må fartøyet ha deltakeradgang i lukket eller åpen gruppe i henhold til gjeldende forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske (deltakerforskriften) kapittel 2 nr. II.

Fiske på ferskfiskordningen for torsk nord for 62° N kan stoppes når kvoten er beregnet oppfisket.

Mer om reguleringen, også med regne-eksempler, finner du på Fiskeridirektoratets side i denne lenken.