Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
18.09.2015

Feiret med jubileumsskriv

Fiskarlaget Nord 100 år

Fiskarlaget Nord markerte 17. og 18. september at det er 100 år siden Nord-Norges Fiskerforbund ble stiftet. Arvid Ahlquist har tatt for seg historien og laget et 28-siders langt jubileumsskriv til årets årsmøte.

Jubileumsskrivet gir på en kortfattet, innsiktskapende og informativ måte oversikt over tiden fra 1915 til i dag.

Stor betydning

31. juli 1915 kom 130 organiserte representanter og uorganiserte fiskere sammen, og bare to år senere var det tilsluttet 210 lag med i alt 6 500 medlemmer.

I 1931 stadfestet Landsmøtet Troms Fiskarfylkings tilblivelse, og da dvaleperioden etter krigen var over fikk fylkingen ny oppsving med hele 9 328 medlemmer registrert per 1. januar 1946.

Brann tok arkivet

Mye arkivmateriale fra den første tiden gikk tapt da Fylkingens lokaler ble rammet av storbrannen i Tromsø natt til 7. april 1948. Blant annet gikk alt materialet fra Nord-Norges Fisker­forbund tapt.

Samarbeid og tariff

Arvid Ahlquist dokumenterte også at det ble gjennomført årlige felles styremøter mellom fylkeslagene i de tre nordligste fylkene, noe han refererer til som forløperen til Samar­beids­rådet Nord.

Forløperen til dagens tariffavtaler finner han igjen i materiale fra 1949, da hvert fylkeslag ble bedt om å oppnevne egne oppgjørsnemnder for lott-takere i tråd med Landsmøte­vedtak samme år.

Jubileumsskrivet er publisert på Fiskarlagets nettside. Les hele skrivet her: