Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
15.12.2017

Feirer i Murmansk

25-årsjubileum

Ledelsen i Norges Fiskarlag deltar fredag kveld som gjester når den russiske «Fiskeriindustriunionen i Nord» (FIUN) feirer sitt 25-årsjubileum i Murmansk. Organisasjonene har samarbeidet siden 2006.

-Norges Fiskarlag ser det som en stor ære å bli invitert til jubileet, sier leder Kjell Ingebrigtsen som deltar i markeringen sammen med generalsekretær Otto Gregussen, prosjektleder for Russlandssamarbeidet Marit Hiim Haugseth og tolk Elena Almås.

Langvarig samarbeid

Norges Fiskarlag har et samarbeid med to organisasjoner i Nordvest-Russland i snart 12 år.

-Arbeidsområdene i Fiskarlaget og i FIUN er på mange måter like. Det grunnleggende er å gjøre hverdagen til de som er på havet enklere og muligheten for å skape verdier større, sier Kjell Ingebrigtsen.

Gir tydelige signaler

Kjell Ingebrigtsen sier han i sin tale til jubilanten fredag kveld vil være tydelig på at Norges Fiskarlag har hatt og vil ha stor prioritet på samarbeidet med russiske fiskere.

-Jeg røper vel ikke noen stor hemmelighet om jeg sier at vi alt nå tenker at det er naturlig å signere en ny samarbeidsavtale med de to organisasjonene i mars, sier han.

Fisk og ørn

-I min tale til jubileumsforsamlingen i FIUN vil jeg legge vekt på at vi er fiskere og kjenner havet, vi kjenner de fartøyene vi har og vi ser mulighetene. Utøvelsen av fisket er ikke alltid like enkel. Utfordringene kjenner likevel vi som fartøyeiere og fiskere aller best.

-Så vil jeg selvfølgelig gratulerer med 25-årsjubileet overrekke en gave til FIUN. Vi har fått en kunstner fra Lofoten til å lage en havørn som har fanget en fisk og er på tur til land. Symbolikken er at ørna er som oss fiskere og drar til land når den har fått fangst, sier Fiskarlagslederen.