Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
05.06.2018

Feirer 100 i Florø

Sogn og Fjordane

Sogn og Fjordane Fiskarlag markerer denne uken lagets 100-årsjubileum under årsmøtet som holdes i Florø torsdag. Laget ble stiftet i oktober 1918.

Sogn og Fjordane Fiskarlag har siden 28. oktober 1918 samlet fiskerne i fylket.

I jubileumsåret består laget av fem lokale fiskarlag, og er dermed det regionale leddet i Norges Fiskarlag som i sterkest grad har effektivisert lokallagsdriften ved å redusere antall lag.

Driften av organisasjonen, både nasjonalt og regionalt, er også ett av tre hovedtema i møtet.

Generalsekretær Otto Gregussen deltar med innlegg og i debatt om det arbeidet som pågår på oppdrag frå Landsmøtet om å rigge organisasjonen for fremtiden.

Brexit og kvoteavtaler er temaet som statssekretæren i Nærings- og fiskeridepartementet drar opp, mens Sett sjøbein er utfordret til å synliggjøre sitt arbeid og sitt bilde av behovet for rekruttering og kompetanse i næringen.

Torsdag kveld er det satt av tid til en markering av organisasjonsjubileet for årsmøtet og gjester.

Festmiddagen holdes ved årsmøtehotellet, som er Quality Hotell Florø.

 

 

Rammetider for årsmøtet:

  • Kl. 11.45 – kl. 13.00     Lunsj – innkvartering.
  • Kl. 13.00 – kl. 13.15     Opning v/leiar Jarl-Magne Silden
  • Kl. 14.00 – kl.14.20      Brexit og kvoteavtalar. Nærings- og Fiskeridepartementet ved statssekretær Veronica Isabel Pedersen
  • Kl.  14.30 – kl.14.45     Rekruttering/kompetanse og arbeidsplassar i fiskerinæringa, ved Sett Sjøbein: Janita Arhaug.
  • Kl. 16.15 – kl. 16.35     Organisasjonssaka ved generalsekretær Otto Gregussen       
  • Kl. 20.00 Middag