Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
23.04.2019

Feirer 100 år

Årsmøte i Vest

Fiskarlaget Vest feirer denne uken sitt 100-årsjubileum under årsmøtet som holdes i Stavanger torsdag og fredag.

Når styreleder Kåre Heggebø torsdag ønsker velkommen til årsmøte på Radisson Blu Atlantic Hotel i Stavanger, så skjer det 100 år etter at lagene i Hordaland og Rogaland ble stiftet.
Rogaland Fiskarlag ble etablert 09. oktober i Stavanger, mens fiskerne i Hordaland stiftet sitt lag 4. november. De to lagene slo seg sammen til Fiskarlaget Vest 30. april 1998.

Under jubileumsårsmøtet står følgende saker på agendaen i tillegg til ordinære årsmøtesaker:

Torsdag 25. april

«Framtidas fiskeripolitikk»
Innledning ved fiskeriminister Harald Tom Nesvik
Innledning ved leder i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen

«Marknadsføring av sjømat i Norge»
Innledning ved Matias Hana, Norges Sjømatråd

Fredag 26. april
«Kva konsekvensar kan endring av miljøet, og for lav beskatning av sjøpattedyr, ha å seie for Norge som fiskerinasjon?»
Innleiing ved Arne Bjørge, Havforskningsinstituttet

  • «Er rette vegen å gå via avgift for å få ned miljøavtrykket (NOx- og Co2- utslepp)?»
    Innleiing ved Jan Ivar Maråk, Fiskebåt
  • «Påstanden «meir plast i havet enn fisk i 2050» – skremselspropaganda?»
    Innledning ved Fredrik Myhre, WWF

«Norges Fiskarlag si framtidige organisering»
Innledning ved generalsekretær Otto Gregussen, Norges Fiskarlag

«Regulering av fisket etter makrell i 2019, kystgruppa – orientering»
Innleiing ved Ida Flaageng, Fiskeridirektoratet

«Regulering av fisket etter makrellstørje 2019 – orientering»
Innleiing ved Maja K. Brix, Fiskeridirektoratet

Styreleder Kåre Heggebø ønsker alle representanter og gjester velkommen. Heggebø sier han også ser frem til en historisk markering og noen små overraskelser under festmiddagen, som holdes ved årsmøtehotellet.