Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
07.10.2019

Feil kuttforslag

Statsbudsjettet 2020

Norges Fiskarlags hovedinntrykk av statsbudsjettet er at det er nøkternt og sikrer en stabil utvikling i norsk økonomi. Men det foreslås også uforståelige kutt i samfunnsbidraget fra statens side, mener leder Kjell Ingebrigtsen.

– En eksponert næring som fiskerinæringen er utvilsomt betinget av et statsbudsjett som ikke bidrar til å øke presset i norsk økonomi. Som eksportnæring er vi avhengige av at det ikke iverksettes tiltak som øker kronekursen eller på annen måte reduserer vår konkuranseevne. Derfor er det uforståelig at regjeringen nå velger å fjerne sitt bidrag til føringstilskudd i fiskeriene, sier Ingebrigtsen.

Dette tilskuddet er helt avgjørende for at fiskerivirksomhet i de små fiskerisamfunnene kan opprettholdes og at de lokale bestandene blir høstet. De som rammes av dette er de minste fartøyene som ikke kan gå lange avstander med små fangster, og det rammer også de samfunn som er avhengige av at de små mottakene kan holde hjulene i gang.

– Jeg er overrasket over at dette hensynet ikke er tillagt større vekt, sier Kjell Ingebrigtsen.

Fiskarvelferden

Norges Fiskarlag finner det like uforståelig at regjeringen velger å fjerne det tilskuddet som alltid har vært gitt til den viktige driften av velferdsstasjonene som Norges Fiskarlag og Den Indre Sjømannsmisjonen står for sammen. En konsekvens av regjeringens forslag vil være at mange av disse stasjonene nå må legges ned, og det må innføres et redusert tilbud på de resterende stasjoner.

– Fiskarvelferden er et godt og helt nødvendig tilbud for alle fiskere i Norge, og benyttes i hovedsak av den mindre og mellomstore kystfiskeflåten. Her tilbys et minimum av velferdstilbud som inkluderer klesvask, dusj, lett servering og ikke minst en sosial arena, sier Kjell Ingebrigtsen.

Fiskarlaget mener at fiskernes generelle velferd ikke er stedet for å kutte når regjeringen for øvrig har positive ambisjoner for og en aktiv satsing på maritim sektor.

Norges Fiskarlag forventer at disse forslagene endres.