Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
15.02.2018

Fartøykvotene klare

Torsk, hyse og sei

Fiskeridirektoratet har justert fartøykvotene i tråd med kvotefleksibilitetsordningen for torsk, hyse og sei nord for 62°N.

Ordningen med kvotefleksibilitet ble innført i fisket etter torsk og hyse nord for 62°N i 2015, og for sei nord for 62°N i 2016.

Fiskeridirektoratet melder torsdag at de nå mener fangststatistikken for 2017 er komplett nok til å foreta overføringer av kvoter mellom 2017 og 2018. Dermed ser totalkvotene for henholdsvis torsk, hyse og sei i 2018 slik ut:

  • Torsk: 349 932 tonn
  • Hyse: 110 186 tonn
  • Sei: 162 088 tonn

Kvotene på torsk ble godt utnyttet i 2017, og 227 tonn går til fratrekk fra norsk totalkvote for 2018. Totalkvote justert for kvotefleksibilitet utgjør da 349 932 tonn torsk i 2018.

Totalkvoten av hyse ble ikke fullt utnyttet i 2017.

Ved årsskiftet gjenstod 14 874 tonn hyse, og i tråd med regelverket innebærer dette at 3 918 tonn ikke kan overføres til 2018, mens 10 956 tonn blir overført til årets totalkvote. Totalkvote justert for kvotefleksibilitet utgjør da 110 186 tonn hyse i 2018.

Heller ikke totalkvoten av sei ble fullt utnyttet i 2017, og det overføres dermed 5 138 tonn sei slik at totalkvote justert for kvotefleksibilitet utgjør 162 088 tonn sei i 2018.