Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
13.03.2019

Fartøy til opprensking

Fdir vil leie

Fiskeridirektoratet ønsker å leie et egnet fartøy til arbeidet med å redusere marin forsøpling fra fiskeriene. Søknadsfrist er 8. april.

Fiskeridirektoratet gjennomfører med bakgrunn i innmeldte brukstap og kartlegging av fiskeområder et årlig opprenskningstokt langs kysten.

Til dette formålet søker de nå etter et fartøy med relevant utrustning. Fartøyet må kunne sokne etter tapte redskaper fra fartøyets hekk og ha god lagerkapasitet. Planlagt arbeidsområde vil være fiskefeltene langs kysten og noen utvalgte fiskebanker. Oppdragets varighet er 30–40 døgn, med planlagt oppstart i uke 34.

For fullstendig utlysning, henvises det til www.doffin.no, referanse: 2019-328041.

Eventuelle spørsmål relatert til dokumenter og anbudsprosess rettes til Simon Weshof. Eventuelle spørsmål til toktet og gjennomføring rettes til Gjermund Langedal. (Se infolink til Fiskeridirektoratet)

  • Frist for å komme med tilbud er satt til 8. april 2019 klokken 12:00

Følgende fartøy har hatt oppdraget de siste årene:

  • 2015:  «Liafjord»  (2 oppdrag)
  • 2016: «Ligrunn»
  • 2017: «Vendla»
  • 2018: «Morten Einar» (Snøkrabbeteiner)
  • 2018: «Vendla»