Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
07.02.2014

Farse eller tragedie?

Ingebrigtsen om makrellforhandlinge

Nok en gang er kyststatsforhandlingene om makrell avsluttet uten at det er enighet om en avtale.- Resultatet av denne siste forhandlingsrunden er slett ikke uventet, men like fullt sterkt beklagelig, sier lederen i Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen.

-Når partene ble samlet på nytt denne uken, etter sammenbruddet i Bergen sist uke, så forventet vi at det ville komme nye og konstruktive utspill på bordet. I den pågående prosessen har både EU og Norge kommet med konstruktive innspill, mener Kjell Ingebrigtsen.

-Verken Island eller Færøyene har vært villig til å komme opp med konstruktive forslag som ville gjort en avtale mulig og min konklusjon er at de ikke har vært interessert i en avtale overhodet, sier lederen i Fiskarlaget.

Uenigheten i kyststatsforhandlingene om makrell har pågått over flere år og bare de siste månedene har det vært en rekke resultatløse forhandlingsrunder. Ingebrigtsen sier han mener prosessen kan omtales som noe mellom en farse og en tragedie.

-Dette er sterkt beklagelig og viser våre nabolands manglende vilje til ansvarlighet i forvaltningen av en stor og viktig fellesressurs som både EU, Norge, Færøyene og Island har et felles ansvar for.

Lederen i Fiskarlaget sier han nå ser for seg at neste skritt bø være å få på plass en akseptabel bilateral avtale om makrellen. Kjell Ingebrigtsen mener dette både bø gjelde størelsen på uttaket og andelen til hver av partene som går med i en slik avtale.

Departementet opplyser at forhandlingene vil fortsette, men det er foreløpig ikke bestemt når og hvor.

Det var også drøftinger i London for kolmule og sild. Heller ikke på disse områdene ble det en enighet. Nærings- og fiskeridepartementet opplyser fredag kveld at de holder fast på avtalen med EU om å holde bilaterale forhandlinger om Nordsjøen og Skagerak i Oslo tirsdag 11. februar.

I etterkant er det avklart at forhandlingene legges til Bergen (red.anm).