Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
22.11.2017

Får ta silda

Åpner mer i Kvænangen

Etter påtrykk fra Fiskarlaget har Fiskeridirektoratet onsdag besluttet å åpne for begrenset innseiling og fiske etter norsk vårgytende sild i Kvænangen.

Den siste uken har det vært åpnet opp for fiske innenfor et stengt område i Kvænangen i Troms.

Var ikke nok

Tirsdag 14. november åpnet Fiskeridirektoratet opp for fiske innenfor fjordlinjen i området frem til mars neste år, men avgrenset av en rett linje mellom følgende posisjoner:

• N 70 04,3 – Ø 20 52,7

• N 70 03,1 – Ø 21 43,1

Den aktuelle linjen går om lag midt i det vedlagte skjermfotoet fra Marine Traffic (over) og det har den siste uken vært vanskelig for den større kystflåten å få tilgang til silda som følge av at mesteparten av silda har gått innenfor den aktuelle linjen. Det var derfor nødvendig å få på plass ordninger slik at flåten kunne komme seg i fiske.

Derfor har Fiskeridirektoratet i dag åpnet for et begrenset prøvefiske innen for linjen for å få oversikt om det er tilrådelig for flåten som helhet å gå inn. Bakgrunnen for at det først gjennomføres et prøvefiske er utfordringen knyttet til å avklare faren for uønsket bifangst av andre arter under sildefisket.

Låssetting

I tillegg opplever flåten som låssetter store utfordringer når det gjelder omsetning av sine fangster. Det er ikke gjort avklaring er for denne flåtegruppen, men Fiskarlaget har nær kontakt med direktoratet og salgslag for å finne løsninger som kan bedre deres omsetningssituasjon, opplyser Ingebrigtsen.

God dialog

Norges Fiskarlag har fulgt saken tett og hatt løpende kontakt med våre medlemsfartøy som nå ligger i Troms.

-Vi fikk tidlig signaler om at silda har trukket inn i fjorden og har hatt en god dialog med direktoratet om dette. Det er derfor gledelig at Fiskeridirektoratet åpner opp for en løsning, sier leder Kjell Ingebrigtsen.

Stort restkvantum

Statistikk fra Norges Sildesalgslag viser at kystflåten har et restkvantum på om lag 60 000 tonn sild, mens det totale restkvantumet for den norske flåten er på om lag 200 000 tonn.

Det har hittil i år blitt fisket 304 000 tonn NVG-sild og 109 000 tonn nordsjøsild.

-Tallenes tale tilsier at det er svært positivt både for flåten og industrien at reguleringsmyndigheten gjør nødvendige grep, poengterer Kjell Ingebrigtsen.