Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
08.09.2014

Får med kvote ombord

Lærlinger får med seg kvote

– Vi er helt avhengig av at fiskeflåten trekker til seg unge fiskere. Derfor innfører vi allerede for dette skoleåret en ordning der lærlinger kan ta med seg egne kvoter ut på fiskebåten. Dette vil gjøre det mer attraktivt for rederiene å ta imot lærlinger, samtidig som lærlingen får en mer realistisk erfaring med fiskeryrket, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Nærings- og fiskeridepartementet avgjorde fredag å innføre en ordning med lærlingekvoter. Ordningen trer i kraft i inneværende skoleår, og dette betyr at lærlinger kan ta med seg egen kvote ut på båten når fisket starter opp i 2015.

-Vi skal opprettholde arbeidet med å styrke rekrutteringen til fiskeryrket slik at sjømatnæringen trekker til seg den kompetansen og erfaringen det er behov for i fremtiden, sier Aspaker.

Høringsrunden på lærlingekvoteordningen ble avsluttet i august, og Nærings- og fiskeridepartementet er nå i dialog med Fiskeridirektoratet, fylkeskommunene og næringen for å få på plass detaljene i ordningen til det beste for lærlinger, rederier og myndigheter.

Undervisningskvoter blir i dag tildelt videregående skoler under forutsetning av at elevene deltar i fisket. For elever som skal ut i praksis etter to års videregående skolegang kan det imidlertid være vanskelig å få lærlingplass på fiskefartøy. Derfor innføres en ordning med øremerkede lærlingekvoter som er knyttet til elever, som et supplement til skolekvotene som er avsatt til undervisningen i årene før man begynner som lærling.

Felles for skole- og lærlingekvoter er at de må tas av de ordinære totalkvotene.

Norges Fiskarlag var betinget positiv til ordningen da vi leverte vårt høringssvar i juni.