Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
17.04.2018

Får lav erstatning

Fisk og seismikk

-Mange får avslag og det utbetales relativt lavere beløp enn omsøkt til de som søker om erstatning for tap knyttet til seismikkaktivitet. Det fastslår Fiskarlagets advokat Ståle Hellesø.

Ståle Hellesø har gått gjennom de 380 søknadene som har blitt fremmet knyttet til Erstatningsordningen for beslagleggelse av fiskefelt forårsaket av seismikk.

Tallene viser at det er søkt erstatning for 113,3 millioner kroner siden 2008, da ordningen ble innført. Utbetalingene gjennom ordningen er på 31,7 millioner kroner. Et flertall av søknadene innvilges,. 226 søknader er innvilget, men utbetalingen er på om lag tredjeparten av omsøkt beløp, opplyste Hellesø under seminaret Fisk og seismikk i Bergen tirsdag.

Ståle Hellesø mener saksbehandlingstiden er for lang og at nemnda fremstår som for streng i noen tilfeller.

Han var også inne på at årlige skytinger i samme områder medfører at beregningene av økonomisk tap blir svakere for hvert år.

Ståle Hellesø ga også uttrykk for at det er behov for mer forskning om skremmeeffekt og andre konsekvenser og påvirkninger fra seismikk-aktivitet.