Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
14.10.2014

Fant 1.000 garn

Årets opprenskingstokt

Fiskeridirektoratet har nå avsluttet årets «jakt» på tapte redskaper. Årets fangst er på samme nivå som tidligere. Direktoratet oppfordrer fremdeles både yrkesfiskere og fritidsbrukere av havet til å melde fra om tapte redskaper.    

Årets tokt pågikk i 40 døgn på strekningen Fedje-Varangerfjorden, og det er tatt opp store mengder redskaper, melder direktoratet som understreker at de årlige toktene er et svært viktig tiltak for å redusere den skjulte beskatningen av fisk og skalldyr.

Garn har høyest prioritet i opprenskingen, men det tas også opp betydelige mengder av andre redskaper. Blåkveitegarn er fremdeles den redskapstypen som har høyest fangst, og blåkveite er derfor den arten som er mest utsatt for såkalt «ghost fishing». Mengden med taskekrabbe i garn generelt og kongekrabbe i teiner er heller ikke ubetydelig.

Totalt er det tatt opp og brakt i land i underkant av 1000 garn under årets opprenskingsarbeid. I tillegg er det tatt opp circa 10 000 meter tauverk, om lag 12 000 meter line, cirka 3 600 meter wire, snurrevadtau, snurrevadlin og en loddepose. Det er også tatt opp i underkant av 50 teiner, anker, dregger, blåser og diverse kabler og slanger.

Seniorrådgiver Gjermund Langedal ved Fiskeridirektoratets utviklingsseksjon forteller at Fiskeridirektoratet forsetter samarbeidet med gjenvinningsselskapet Norsk Fiskeriretur AS, og alt som tas opp av garn, liner og tauverk generelt pakkes i sekker og losses på Eggesbønes i Møre og Romsdal for videre transport til gjenvinning.

Dialogen med fiskerne for å få informasjon til sokning etter tapte redskaper har vært generelt god langs hele kysten, og mange nøkkelpersoner i fiskerimiljøene bidrar med viktig informasjon.

– Disse personene må berømmes og har en viktig koordineringsrolle for å bidra til en effektiv opprensking, sier Langedal.

Han sier det fremdeles er rom for forbedring når det gjelder å melde fra om tapte redskaper. For fartøy over 15 meter kan dette meldes til Fiskeridirektoratet gjennom elektronisk fangstdagbok, men alle fartøy har i tillegg anledning å melde tap til Kystvaktsentralen på telefon 07611.