Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
08.01.2020

Færre fiskere og fartøy

Økning over 28 meter

Ved utgangen av 2019 var det registrert 5 978 fiskefartøy og 11 054 fiskere i Norge. Både antall fiskefartøy og antall fiskere i fiskermanntallet er redusert noe sammenlignet med utgangen av 2018.

Det er en oversikt fra Fiskeridirektoratet som gir disse tallene.

Antall registrerte fiskefartøy er redusert fra 6 018 ved utgangen av 2018 til 5 978 ved utgangen av 2019. I 2019 har det vært en økning i antall fiskefartøy i størrelsen 28 meter og over på 6 prosent.

Ved utgangen av 2019 var det registrert 256 fartøy i denne størrelsesgruppen.

Også antall fiskefartøy i størrelsesgruppen 11-15 meter og 21-28 meter har økt noe fra 2018 til 2019. For fartøy i størrelsen under 11 meter og i størrelsesgruppen 15-21 meter har det vært en reduksjon i antall merkeregistrerte fartøy. Det viser den foreløpige oversikten laget av Fiskeridirektoratet.

En liten nedgang i antall hovedyrkesfiskere

Etter noen år med økning i antall fiskere med fiske som hovedyrke (blad B) var det en liten nedgang fra 2018 til 2019. Ved utgangen av 2019 var det registrert 9 444 fiskere som har fiske som hovedyrke. Dette er en nedgang på 0,7 prosent fra 2018 da det var registrert 9 514 hovedyrkesfiskere.

Antall fiskere som har fiske som biyrke (blad A) er redusert med 5,6 prosent fra 1 705 i 2018 til 1 610 i 2019.

Det var registrert 329 kvinner med fiske som hovedyrke ved utgangen av 2019. Dette er en økning fra 325 ved utgangen av 2018.

Alderssammensetningen for registrerte fiskere som har fiske som hovedyrke er relativt stabil fra år til år, men over tid har det vært en økning i andelen eldre fiskere. Tall for 2019 viser at 20,6 prosent av registrerte fiskere er under 30 år og 20,7 prosent er 60 år og eldre.

Åpne tall

Fiskeridirektoratet har på sitt nettsted lagt tilgjengelig en rekke aktuelle statistikker og oversikter.

Se direktoratets oversikt (ekstern lenke)