Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
08.01.2015

Færre fisker mer

Tallene for 2014

Tall fra Fiskeridirektoratet viser at fangst per fisker stadig øker. I 1990 fisket en norsk fisker i gjennomsnitt 58 tonn. Nå er dette tallet mer enn tredoblet.

Fangsttallene for 2014 blir presentert av direktoratet i neste uke. I en omtale av årsstatistikk for 2014 opplyser Fiskeridirektoratet fangst per fisker i 2014 lå på 197 tonn per november i fjor.

Denne økningen skyldes dels økt fangst i 2014 og dels skyldes den en reduksjon i antall fiskere. Den langsiktige trenden blir imidlertid bekreftet i 2014 – produktiviteten til norske fiskere og norske fiskefartøy øker slik at fangst per fisker øker selv om antall fiskere reduseres, melder direktoratet.

Færre fiskere i 2014

Ved utgangen av 2014 var det registrert 11 308 fiskere og 5952 fiskefartøy i Norge. Både antall fiskere registrert i fiskermanntallet og antall fiskefartøy registrert i merkeregisteret er redusert med 3 prosent i løpet av 2014.

Dette viser foreløpige oversikter utarbeidet av Fiskeridirektoratets statistikkavdeling.

Under 10 000

Fiskere som har fiske som hovedyrke (blad B) er redusert fra 9559 i 2013 til 9378 fiskere i 2014 (-2 prosent), mens antall fiskere som har fiske som biyrke (blad A) er redusert fra 2052 i 2013 til 1930 fiskere i 2014 (-6 prosent).

Det var registrert 258 kvinner med fiske som hovedyrke ved utgangen av 2014. Dette utgjør en andel på 2,8 prosent. I 1990 utgjorde andelen kvinner 2,7 prosent av alle som var registrert med fiske som hovedyrke.

Flere på 10-11

Antall fiskefartøy er redusert fra 6126 i 2013 til 5952 i 2014. Antall fartøy i størrelsesgruppen 10 til 11 meter fortsetter å øke, mens antall fartøy i de andre størrelsesgruppene er redusert.

Se flere detaljer og tabelloversikt hos Fiskeridirektoratet.