Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
16.03.2014

Færøyene får lande igjen

Se kvoteavtalene

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) offentliggjorde fredag de nylig inngåtte fiskeriavtalene med EU og Færøyene. Mandag ble avtalen fulgt opp med at landingsforbudet for færøysk makrell til Norge ble opphevet.

I en pressemelding fra NFD mandag vises det til at Norge, Færøyene og EU 12. mars inngikk en avtale om fordeling og forvaltning av makrell. Avtalen innebærer at forbudet mot landing av makrell fra færøyske fartøy i norske havner oppheves.

Etter at Færøyene trakk seg ut av trepartssamarbeidet i 2010 har færøyske fartøy ikke hatt lov til å levere makrell i Norge. Med den nye avtalen er et felles samarbeid om forvaltning av makrell på plass. Dermed er det ikke lenger grunnlag for å utestenge færøyske fartøy, heter det i meldingen.

Avtalene som ble inngår sist uke var følgende:

Trepartsavtale mellom EU, Færøyene og Norge-(Makrellavtalen)

Fiskeriavtalen mellom EU og Norge

Avtalen om Skagerak og Kattegat

Sverigeavtalen