Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
06.12.2019

Eventyret vil fortsette

Eksportrekord i dag

–Dette er en milepæl for sjømatnæringen, og vår næring vil fortsette å vokse. Det sier leder i Fiskarlaget Kjell Ingebrigtsen. I dag fredag passeres den historiske grensen på 100 milliarder kroner i eksportverdi for norsk sjømat. Se representanter for næringen omtale rekorden i video.

Dette er en milepæl å være stolt av. Vi kan si at Norge på mange måter er bygd på eksporten av fisk og fiskeprodukter. Norsk sjømatnæring var fremsynt og så tidlig at muligheten til å skape større verdier av fisk gikk gjennom eksport, sier Kjell Ingebrigtsen.

Han omtaler eksportutviklingen som en utrolig reise, bare i sin levetid. I dag etterspør og spiser folk i 140 land norsk sjømat.

  • Organisasjoner og bedrifter i næringen har markert milepælen med en video. Se filmen her.

Doblet siste tiår

Sjømateksporten har hatt en kraftig vekst de siste årene. Siden 2010 har eksporten doblet seg. 2019 blir altså nok et rekordår for næringen.

– Jeg vil takke alle som har bidratt til denne rekorden. Dere gjør en kjempejobb, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik.

Sjømat utgjør nå 10 prosent av norsk vareeksport, olje og gass inkludert.

EU viktig – vekst i Kina

65 prosent av norsk sjømat går til EU og Frankrike er vårt viktigste enkeltmarked.

– Dette understreker betydningen av EØS-avtalen. Felles regelverk og standarder gjør at norsk sjømat kan komme til europeiske markeder i ekspressfart. Dette er også viktig for eksport til oversjøiske markeder, sier Nesvik.

Samtidig øker etterspørselen fra flere asiatiske land. Kina er det landet som øker mest i verdi. Så langt i år har vi eksportert sjømat for 4,7 milliarder kroner til Kina. Det er en økning på 1,2 milliarder kroner fra i fjor.

Utviklingen vil fortsette

Norges Fiskarlags leder sier det er en viktig milepæl at den historiske grensen på 100 milliarder passeres. Likevel ser han fremover.

-Når vi nå har passert 100 milliarder i eksportverdi så er det en viktig merkestein for oss alle og vi kan gratulere oss selv. Men det stopper ikke der: Norsk sjømatnæring er et eventyr – og eventyret vil fortsette.

Fakta om norsk sjømateksport

  • Laks er den viktigste arten, og står for om lag 67 prosent av eksportverdien. Også torsk (10 prosent) og makrell (4 prosent) er viktige arter.
  • EU er vårt desidert viktigste marked og EØS avtalen er derfor den viktigste avtalen for norske sjømateksportører.
  • Frankrike er landet som konsumerer mest norsk sjømat, til en verdi av over 6 milliarder kroner så langt i år. Også Storbritannia, Spania og Italia er blant våre ti viktigste markeder.   
  • Utenfor EU er USA det landet som importerer mest norsk sjømat. Eksporten til USA har vært på 6,1 milliarder kroner så langt i 2019.
  • Enkelte land har stor import av norsk sjømat, men sjømaten konsumeres likevel ikke der. Polen, Danmark og Nederland er eksempler på slike land.