28.08.2023

Smølakonferansen

-Vår næring har en stor betydning for utviklingen av kysten og det vil være et hovedbudskap fra min side når jeg deltar på Smølakonferansen fredag 1. september. Det sier leder Kåre Heggebø.

Konferansen er opptatt av å belyse fremtidsperspektiver og stiller blant annet spørsmålet om hvordan øysamfunnet blir påvirket av en ny geo-politisk tid.

I dette bildet dras både internasjonal politikk inn, sammen med sjømatnæringens betydning for verdiskaping og bosetting i distriktene.

Smølværingen Jan-Erik Larsen er en av arrangørene. Han sier ambisjonen til konferansen er å ta temperaturen på alt fra lokalvalget og næringspolitikk til samfunnsutvikling og de store trendene, med god hjelp fra dyktige innledere og foredragsholdere.

Fiskarlagslederen på sin side sier han ser frem til å delta.

-Samfunnsutvikling og næringens betydning er noe av det jeg og vi i Fiskarlaget må være opptatt av. Dette er en fin anledning som jeg gjerne tar, og ekstra hyggelig er det å vite at vi får med oss minst 10 av fiskerne i området som deltagere. Vi er som næring aktivt opptatt av utvikling og samfunnsdebatt, sier Heggebø.

Bredde

Kåre Heggebø er invitert til konferansen for å holde et innlegg med tittelen: «Fiskeflåtens samfunnsbidrag – livsnerve og levebrød i generasjoner».

Fiskarlagslederen sier han vil ha fokus på fiskeflåtens betydning for bosetning og sysselsetting for et øysamfunn som Smøla, for et bærekraftig uttak av fiskeressursene og for næringens lønnsomhet.

-Jeg vil også forsøke å peke på utviklingstrekk som vi ser og på hvordan vi som næring kan eller bør involveres i vår egen utvikling i samfunnet, sier Heggebø.

Konferanseprogram

Lenke til påmelding 

Lenke til FB-arrangement