12.07.2023

Sjømatnæringens plastseminar

14. september inviterer en samlet sjømatnæring til et fagseminar om plast på Thon Hotel Sandven i Norheimsund. Meld deg på her – og delta gjerne sammen med oss i ryddeaksjonen dagne etter – den 15.

«Me berre gjer det» lød oppfordringen fra Erlend Haugarvoll og Lingalaks i samtale med Kenneth Bruvik da sistnevnte kom med ideen om at man skulle rydde hele Hardangerfjorden for søppel i 2021.
Med mer enn 2000 frivillige og innsats fra både akademia, forskning, frivillige og næringsliv var resultatet av Rein Hardangerfjord verdens største opprydningsaksjon med totalt samlet over 20 tonn søppel innsamlet fra hele fjorden. Fra sjømatnæringen deltok 12 oppdrettsselskap med til sammen 70 fartøy i tillegg til koordinert ryddeaksjoner fra flere av sjømatorganisasjonene.

Nå deltar sjømatnæringen nok en gang i aksjonen, som i år holdes 15. september.
Dagen før – den 14. inviterer vi til Plastseminar i Norheimsund.

Programmet begynner kl. 1200 med lunsj med påfølgende seminar.

Meld deg på her 

Plastseminaret holdes ved Thon Hotel Sandven i Norheimsund

På den foreløpige listen over innledere har vi følgende navn:

Kenneth Bruvik, Framtidshavet

Gunhild Bødtker, NORCE

Eirik Langeland, NOSCA

Vibeke Koehler, Ogoori

Marte Brodal, Mørenot Aquaculture

Fiskeridirektoratet

Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfinansiering (FHF)

Program Rein Hardangerfjord 2023

Torsdag 14. september:
1200-1300: lunsj
1300-1630: Sjømatnæringens plastseminar
Middag og kveldsarrangement i Norheimsund

Fredag 15. september:
Ryddeaksjon: Rein Hardangerfjord. Informasjon om ryddeaksjonen blir nærmere annonsert

Arrangementet arrangeres i fellesskap mellom Norges sjømatråd, Fiskeri- og Havbruksforeningens Forskningsfinansiering, Fiskebåt, Norges Sildesalgslag, Pelagisk Forening, Sjømatbedriftene, Norges Fiskarlag og Sjømat Norge