29.11.2023

Pelagisk Arena 2024

Årets viktigste samling i pelagisk sektor – Pelagisk Arena i Ålesund 10. januar.

Pelagisk Arena er en årlig konferanse i samarbeid mellom Sjømatrådet og FHF, og en viktig arena og møteplass for industrien, fiskeflåten, myndighetene, forskerne og andre relevante aktører.

Les mer og meld deg på her!