13.03.2024

Møte om nullvisjon

Sjøfartsdirektoratet inviterer til dialogmøte om mulige tiltak for fiskefartøy når det gjelder 0-visjonen.

Møtet 6. mai varer fra kl. 1000 til kl. 1600 og vil bli lagt til et lokale i Tromsø (lokale er ikke avklart pr 13. mars).

Klikk deg inn her for mer informasjon og påmelding: 

I forlengelsen av dette møtet som omhandler fiskeflåten vil det bli et digitalt oppfølgingsmøte den 28. mai.