01.02.2024

Fisk og seismikk

Også i år arrangerer Offshore Norge i samarbeid med Norges Fiskarlag Fisk og seismikk seminar.

En rekke tema skal belyses under årets arrangement av både egne innledere og gjester som deltar med sine erfaringer, der også FHF er en av bidragsyterne. FHF skal orientere om et kommende prosjekt som skal samle den erfaringsbaserte kunnskapen fiskerne sitter på i forhold til skremme-effekt.

Seminaret er åpent for alle fiskere og husk at fiskere kan få dekt innenlandsreise og opphold.

Klikk deg inn her for påmelding og detaljert program