25.04.2024

Fisk og matforsyning

Sjømat Norge og Norges Fiskarlag inviterer 7. mai til diskusjon om sjømatens rolle i en krisesituasjon.

Norge er Europas – og verdens – sjømatkammer. Kan vi forsyne vår egen befolkning med nok mat dersom det blir nødvendig?

Disse blir med:

Geir Hågen Karlsen, assosiert partner i Geelmuyden Kiese og tidligere oberstløytnant i Hæren og Leo Grünfeldt, partner i Menon og forfatter av rapporten, Sjømatens betydning for matvareberedskap som kom i 2023 stiller på scenen.

Det gjør også Hanne Skartveit, redaktør i VG.

Frokostmøtet avrundes med en politisk debatt med medlemmer fra næringskomiteen.

Meld deg på møtet her