16.06.2023

Årsmøte, Nord Fiskarlag

Det første ordinære årsmøtet i Nord Fiskarlag holdes 3. og 4. oktober 2023.

STED: Radisson Blu Airport Hotel, på Gardemoen. Hotellet ligger rett ved flyplassen, med gangavstand fra terminalbygget.

TID: Årsmøtet holdes 3. og 4. oktober 2023

START/SLUTT: Møtet starter tirsdag 3. oktober med lunsj kl. 13.00 og beregnes avsluttet onsdag 4. oktober seinest kl. 16.00.

FEST: Tirsdag 3. oktober vil det bli arrangert festmiddag for årsmøtedeltagerne.

Foreløpig saksliste:

Sak 1 Åpning – styreleders åpningstale

Sak 2 Konstituering av årsmøtet

Sak 3 Interessekonflikt / sameksistens i kystsone og havområder

Innledere: Bjørnar Skjæran og Jan Henrik Sandberg

Sak 4 Organisasjonssaken

Innledere: Ledelsen I Norges Fiskarlag – generalsekretær eller leder

Sak 5 Bestandsutvikling/klimaendringer

Innledere:

Olav Kjesbu – Forsker Havforskningsinstituttet (Avdeling Marine økosystemer og ressurser)

Dr. Ole Petter Pettersen – PhD MBA, Head of technology and sustainability (Calanus AS)

Sak 6 Fastsettelse av godtgjørelser

Sak 7 Representasjon neste årsmøte – tid og sted for neste årsmøte

Sak 8 Valg

Daglig leder Hanne Fagertun opplyser at invitasjoner til delegater og gjester er sendt ut og hun ser frem til å få inn påmeldingene senest denne uka.

– Vi ønsker alle våre delegater og gjester velkommen til gode møtedager på Gardemoen.